“Kadınlar her yerde söz sahibi ve modernlerdir”

Milliyetçi Hareket Partisi Çerkezköy İlçe Kadın Kolları basın açıklaması yaptı.

“Kadınlar her yerde söz sahibi ve modernlerdir”
banner301
Çerkezköy Bakış - Milliyetçi Hareket Partisi Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Aksan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Hümeyra Aksan, ‘Toplumlar kadınlarının toplum gelişiminde, sosyal yaşamda, ticarette ve siyasette söz sahibi olduğu kadar moderndirler’ diyerek kadınların önemine dikkat çekti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Dün saat 14.30’da MHP Çerkezköy İlçe Teşkilatında yapılan basın açıklamasına MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Aksan ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINMIŞTIR”

Başkan Hümeyra Aksan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bugün 5 Aralık Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, 1926 - 1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk Devrimlerinin bir kısmı, kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasını hedeflemiştir. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerdendir ve birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir. Fransa ve İtalya’da kadınlara 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930'da belediye seçimlerinde seçme, 1933'te çıkarılan Köy Kanunu'yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır.

“İKİNCİ PLANDAYDIK”

banner287
Aksan konuşmasının devamında ise şunları söyledi: Eski Türk Devletlerinde kadınlar aile hayatında, mirasta, devlet yönetiminde hak sahibiydiler. Osmanlı Devleti’nde ise İslamiyet'in de etkisiyle kadınlar birçok sosyal, kültürel ve siyasi gelişimde daha geri plandaydı. Örneğin; nüfus sayımında toplama dahil edilmiyorlardı,  evlenme, boşanma ve miras işlerinde ikinci plandaydılar ve devlet memuru olamıyorlardı. Çağdaş, demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen başta Mustafa Kemal Atatürk, dönemin hükümetleri ve TBMM, kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. Toplumlar kadınlarının toplum
gelişiminde, sosyal yaşamda, ticarette ve siyasette söz sahibi olduğu kadar moderndirler.

MHP KADINLARIN YANINDA

MHP’nin kadınlara her zaman özgürlük verdiğini ve kadın haklarının yanında olduğunu da ifade eden Hümeyra Aksan, “Milliyetçi hareket partisi Türk Milleti'nin tarihin her döneminde kadına verdiği önem ve ona atfettiği statüye uygun olarak, kadınlarımızın başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakımdan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile demokratik ve laik yapısını, her türlü yıkıcı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak, partinin tüzük ve programında yer alan amaç ve ilkeler ile görüş ve politikaların Türk Kadını tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak MHP’nin görevidir. Başta kadınlara yönelik olanlar olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ifadesini bulan temel hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesi için gereken çalışmalarda bulunmak, Türk kadınının siyasete daha aktif katılımını ve Ülke nüfusundaki oranına uygun olarak parlamentoda temsilini sağlamak, ruh ve beden sağlığı yerinde nesiller yetiştirilmesinin ancak sağlıklı bir aile yapısı içerisinde mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, yüzyıllardır övünç kaynağımız olan Türk Aile Yapısı'nın bozulup yozlaşmasını önleyecek çalışmalar yapmak, sosyal güvenlik kapsamında olmayan ve muhtaç durumda bulunan kadınlarımıza güvenli barınma imkânları sağlamak ve hayatlarını idame ettirebilecekleri devamlı bir iş ve gelire kavuşmalarını temin etmek, çalışan kadınların, iş hayatında başarılı ve ev hayatında mutlu olmalarına engel teşkil edilebilecek ortak meselelerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak için ve bunların yanı sıra, Türk Kadınının; Türk Milleti'ne mensubiyetten gurur duyan ve O'na derin bir sevgi ve saygı ile bağlı bulunan, Demokrasiyi bütün kurum ve kuralları ile yerleştirmeyi hedef edinen, Hukukun ve millet iradesinin üstünlüğüne inanan, Adalet ve hakkaniyete dayanan bir sosyal düzen öngören, Herkesin kanun önünde eşitliğini savunan, Din ve vicdan hürriyetinin kutsallığına inanan, Gelenek ve göreneklerine bağlı ve bu değerleri geliştirmeyi görev bilen, bir anlayışa sahip olarak, toplumda hak ettiği statüye uygun bir konuma yükselmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaktadır.”
şeklinde konuştu.

“KUTLU OLSUN”

Aksan son olarak, “Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları; bu amaçlara ulaşmak için Parti Tüzük ve programında yer alan ilkeler ile Milliyetçi-Ülkücü tanımında ifadesini bulan, tutum ve davranışlarda bulunmak hedefine yürümek azim ve kararındadır.
Hayme ananın, Nene hatunların, Kara Fatmaların Ve Türk tarihine adını yazdırmış nice kadın kahramanlarımızın torunları olmaktan gurur duyuyor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Çerkezköy Bakış

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2016, 18:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner265

banner479

banner306

banner493