Beyin damar hastalıklarını anlattı

Özel Optimed Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurdoğan Yavuz, beyin damar hastalıkları (serebrovasküler hastalıklar) konusunda bilgi verdi.

Beyin damar hastalıklarını anlattı
banner301

HASTALIĞI ÖNLEMEDE ÖNEMLİDİR

Serebrovasküler hastalıkların beyni besleyen damarların tıkanması veya kanaması ile ortaya çıkan, hasar gören beyin bölgesi ile ilgili belirtiler veren bir hastalık grubu olduğunu kaydeden Yavuz “Serebrovasküler hastalıklar ölüm nedeni olarak dünyada 3. Sırayı alırken, sakatlık oluşturma yönünden birinci sırada yer almaktadır. Serebrovasküler hastalık sıklığı toplumlar, yaş, yaşam tarzı, sistemetik hastalıklar ve cinsiyete göre değişim gösterir. Risk faktörleri temel olarak, değiştirilemeyen ve değiştirilebilir risk faktörlerini tanımak ve bunlarla mücadele etmek hastalığı önlemede çok önemlidir” dedi.

BAZI TOPLUMLARDA HASTALIK DAHA SIKTIR

Değiştirilemez risk faktörleri konusunda da bilgiler aktaran Yavuz “Yaş: İleri yaşlarda serebrovasküler hastalıklar daha sık ortaya çıkar ve daha ciddi seyreder. Cinsiyet: Erkeklerde daha sık görülür. Genetik faktörler: Bazı toplumlarda serebrovasküler hastalık daha sıktır” dedi.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ

Değiştirilebilir risk faktörlerini de ‘hipertansiyon, DiabetesMellitus, Aterosklerotik damar hastalıkları, obezite, Sedanter yaşam, sigara, alkol, kalp hastalıkları, bazı metobolik bozukluklar’ olarak sıralayan Yavuz şu bilgileri verdi: “Hipertansiyon: Kontrol altına alınmamış hipertansiyon serebral damarlarda harabiyat, plak oluşumu ve daralmalara neden olabilir. Yüksek kan basıncı damarların yırtılmasına neden olarak beyin içine kanamalara da neden olabilir. Düzenli antihipertansif tedavi ve diyet ile serebrovasküler olay sıklığını önemli ölçüde azaltmak mümkündür. Hiperlipidemi: Kan yağlarının yüksekliği (kolesterol ve trigliseridler) serebrovasküler hastalık için iyi bilinen bir risk faktörüdür. Diyet, egzersiz ve bazı durumlarda ilaçlarla bu durumun giderilmesi gereklidir. DiabetesMellitus: Kan şekerinin kontrolsüz olarak yüksek seytermesi damar yapılarında ve kan pıhtılaşmasn fonksiyonlarında bozulmalara neden olarak serebrovasküler olaya neden olabilmektedir. İyi bir diabet kontrolü çok önemlidir.  Aterosklerotik damar hastalıkları: Hipertansif ve hiperlipidemik kişilerde sıklıkla rastlanan bu durum damarda oluşan plağın daha ilerdeki damarlara giderek tıkanması veya bulunduğu yerde darlık- tıkanma oluşturarak beynin ilgili bölgesine kanlanmanın azalması veya durmasına neden olmaktadır. Obezite (şişmanlık): Diğer risk faktörlerine neden olarak serebrovasküler hastalık oluşmasına neden olabilmektedir. Sedanter yaşam: Yeterli hareket ve egzersiz yokluğunun serebrovasküler hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Sigara: Serebrovasküler risk faktörleri arasında en yaygın nedenlerdendir. Alkol: Sık ve aşırı miktarda alınan alkol kalp ritm bozukluklarına ve damar duvarı hasarına neden olabilmektedir. Kalp Hastalıkları: Kalp kapak hastalıkları, ritm bozuklukları, yetmezlikler pıhtı oluşumu ve emboli ile serebrovasküler hastalığa neden olabilmektedir. Bazı metabolizmik bozukluklar: Troid hastalıkları ve homosisteinemi gibi bazı durumlar da strok için risk oluşturmaktadır.”
banner287

BELİRTİLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR

Serebrovasküler hastalık belirtilerinin beynin etkilenen bölgesine göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Nurdoğan Yavuz “Bu belirtileri beynin etkilenen bölgesine göre değişiklik göstermektedir. Bu belirtilerden önce uyarıcı belirtiler olabilir. Bunlar birkaç saat süren gelip geçici baş dönmeleri, görme kayıplarıikonuşmabozuklukları, hafıza problemleri, vücudun bir yarısında oluşan uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybıdır. Beyin kan akımında geçici azalmalar nedeniyle oluşabilir. Bu durumda yapılan incelemelerde serebrovasküler sistemde hastalık düşünülürse hasta ikinci bir atağı önlemek için koruyucu tedaviye alınabilir. Hastalık belirtileri aynı gelip geçici belirtilerde olduğu gibi bilinç bozuklukları (hastanın sorunlara cevap verememesi, etrafındakileri tanıyamaması, bulunduğu yeri bilememesi, uykuya eğilim göstermesi gibi.) konuşma bozuklukları (sorulanlara cevap verememesi veya sorulanları anlayamaması), görme kayıpları (özellikle bir tarafı görememe şeklinde) vücudun bir tarafında duyu kaybı veya güç kaybı, denge kaybı şeklinde ortaya çıkabilir ve birkaç saate duraklayabildiği gibi ilerleme de gösterebilir. Bu belirtilere zaman zaman bulantı kusma, baş ağrısı, ajitasyon eşlik edebilir” dedi.

HASTANEYE BAŞVURMALI

Bu belirtileri fark eden hasta ya da hasta yakınının hiç gecikmeden en kısa zamanda hastaneye başvurması gerektiğine dikkat çeken Yavuz “Hastalık belirtileri ile başvuran bir hastada serebrovasküler hastalık tanısını koymakta hasta ve hasta yakınlarının vereceği bilgi çok değerlidir. Bu nedenle hastanın yanında oalyın gelişimini en iyi bilen kişilerin olması tanının daha çabuk konmasına yardım eder. Hastanın muayenesini takiben yapılacak görüntüleme tetkikleri gereklilik sırasına göre düzenlenir. Kranialtomografi en sık kullanılan ve tanıya oldukça yardımcı bir inceleme metodudur. Bazı hastalarda duruma göre kranial MRI ve anjiyografi de gerekebilir. Hastalığın nedenini bulmaya yönelik kan tahlilleri ve kardiak tetkikler de başvuru sırasında tamamlanır” dedi.

TEDAVİSİ

Yavuz, hastalığın tedavisi ile ilgili de şu bilgileri aktardı: “Hastalığın etkni tedavisi kalp krizi tedavisinde olduğu gibi en hızlı şekilde başlamalıdır. İlk üç veya altı saatte getirilen hastalarda uygulanabilen damar tıkanıklığı açmaya yönelik pıhtı eritici yöntemler tedavide oldukça yüz güldürücü sonuçlar verebilmektedir. Daha geç ulaşan hastalarda ise yine damarda tıkanıklığı önlemeye yönelik tedaviler (heparin ve türevleri, coumadin, antiagregan tedaviler), beyinde ödem varsa bu durumu gidermeye yönelik tedaviler de uygulanmaktadır. Kanama durumlarında yaklaşım farklılık göstermekte nadiren cerrahi tedaviler de uygulanmaktadır. Ayrıca bu duruma neden olarak kardiak, hematolojik diğer sistemik problemlerin de giderilmesi gerekir. Daha sonraki aşamada ise hastaların kaybettikleri fonksiyonlarını tekrar kazanmalarına yönelik rehabilitasyon girişimleri uygulanmaktadır.”

Çerkezköy Bakış

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner265

banner306