2020 bütçesi 194,5 milyon TL

Çerkezköy Belediyesi 'nin Ekim ayı Meclis toplantısının 2. Oturumu Belediye Başkanı Vahap Akay başkanlığında yapılırken, Çerkezköy Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile 194 milyon 418 bin 149 lira 78 kuruş olarak tahmin edildi.

2020 bütçesi 194,5 milyon TL

Çerkezköy Bakış - Açılış ve yoklama ile başlayan Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Ekim ayı Meclis toplantısının ikinci oturumunda ilk olarak gündemin 1. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.09.2019 gün ve 1121 sayılı Performans Programı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.
2020 YILI GELİR TARİFESİ BELİRLENDİ
Ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.09.2019 gün ve 1125 sayılı; 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi görüşülerek, İskan ve Muayene harçlarında artış yapılmaması, diğer kalemlerde ise ortalama yüzde 15 oranında zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. 
2020 GELİR VE GİDER BÜTÇESİ TAHMİN EDİLDİ
Daha sonra gündemin üçüncü maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.09.2019 gün ve 1123 sayılı; 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda Çerkezköy Belediyesi’nin 2020 Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile 194 milyon 418 bin 149 lira 78 kuruş olarak tahmin edildi.
DİĞER GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.09.2019 gün ve 1122 sayılı; 2020 Mali yılında uhdelerinde resmi görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi ve gündemin beşinci maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.09.2019 gün ve 1124 sayılı; 2020 Mali yılında Zabıta personelinin fazla çalışma mesai ücretinin tespiti hakkında müzekkeresinin müzakeresi de Belediye Meclisi’nde görüşülerek, Tarife Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.
ANDIMIZ’IN YAZARI DR. REŞİT GALİP’İN İSMİ ÇERKEZKÖY’DE YAŞAYACAK
Gündemin 6. maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün ve 911 sayılı parka isim verilmesi talebine ait müzekkeresinin müzakeresi görüşülerek, Gazi Mustafa Kemal Paşa Fatih Mahallesi ve İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde kalan Pınarça Deresi etrafında bulunan yeşil alana Milli Eğitim eski Bakanlarından ve Andımız yazarı Prof. Dr. Reşit Galip’in adının verilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi. Park ve yeşil alana Milli Eğitim eski bakanlarından ve Andımız yazarı Prof. Dr. Reşit Galip’in isminin verilmesine AK Parti grubu ret oyu verirken, CHP grubu kabul oyu verdi. MHP grubu ise oylamaya katılmadı. 


PERGOLA KRİTERLERİ KASIM AYI MECLİSİ’NDE GÖRÜŞÜLECEK
Gündemin 7. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.09.2019 gün 14 sayılı konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda sehven yanlış yazıldığı gerekçesi ile oy birliği ile ret edilirken, gündemin 8. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı Pergola (gölgelik) yapılırken aranacak kriterler ve ücret tarifesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarife Komisyonu görüşleri doğrultusunda detaylı inceleme yapılabilmesi için bir sonraki Belediye Meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
HİSSE SATIŞLARI KABUL EDİLDİ
Ardından Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 1161 sayılı 2 adet Belediye hissesinin satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 1169 sayılı Belediyemize ait 13 adet taşınmazların Kapıkule-Halkalı Demiryolu Projesi kapsamında kamulaştırılması hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile reddedildi.
KAMULAŞTIRMA İSTEĞİ OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ
Bu gündem maddesi ile ilgili Meclise bilgi veren Belediye Başkanız Vahap Akay, kendilerine bildirilen 13 adet taşınmazın kamulaştırma bedelinin 7 milyon 700 bin TL civarında olduğunu, yapacakları itirazlar ile bunun 11 milyon TL civarına çıkmasını beklediklerini belirterek, bu talebi Çerkezköy Belediyesi’nin menfaati doğrultusunda reddettiklerini belirtti. Oylamada CHP grubu ret oyu verirken, AK Parti Grubu ise kabul oyu kullandı.
Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi’nin Ekim ayı Meclis toplantıları tamamlandı.