2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tarifesi belirlendi

2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Tarifeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Aralık 2021 ve 9 Şubat 2022 tarihinde aldığı iki karar ile neticelendirildi.

2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tarifesi belirlendi

Çerkezköy Bakış - Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleriyle ilgili mevzuat; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görüş yazıları ve mahkemeler tarafından verilen kararlar doğrultusunda Tekirdağ ili sınırları içerisinde evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücret tarifeleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hesaplanıyor.

HERHANGİ BİR BEDEL ALMIYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak verilen bertaraf hizmeti, 01 Mart 2021 tarihi itibariyle mülkiyeti kuruma ait araziler üzerinde 29 yıllığına irtifak hakkı yapılmak ve imtiyaz devri yapılmak suretiyle yüklenici firmaya devredildiğinden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bertaraf bedeli alınmıyor.

İLÇE BELEDİYELERİNDEN ALINAN VERİLER DOĞRULTUSUNDA FORMÜLİZE EDİLİYOR

İlçe Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen evsel katı atık toplama ve taşıma hizmetine yönelik maliyetler ve bu hizmetlerden yararlanan evsel katı atık üreticilerinin sayıları rapor olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bildiriliyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinden alınan verileri Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplıyor.

Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Tarife Ücretlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Evsel katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetine ait tahsilatı yapılan ücretlerin ilçe belediyelerine aktarımı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NCE KARARA BAĞLANDI

Belirlenen Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Tarifeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündeme alındı. Konutlardan ve sanayi tesislerinden alınacak Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücretleri 08/12/2021 tarihli ve 1958 sayılı karar ile; iş yerlerinden alınacak Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücretleri 09/02/2022 tarihli ve 196 sayılı karar ile sonuçlandırıldı.

İlgili kararlara Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden (https://www.tekirdag.bel.tr/evsel_atik_tarifesi) ulaşılabiliyor.