ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk Oyun Grubu (Montaj Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/783866
1-İdarenin
a) Adı : TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ 57. ALAY CADDESİ NO:6 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 8504595959 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çocuk Oyun Grubu (Montaj Dahil)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Çocuk Oyun Grubu (Montaj Dahil) Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ürünler Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Şantiyesine teslim edilecektir.(Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren iş başlangıcı yapılacak olup, montaj yerleri idarece gösterilecektir.)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır. Ürünlerin montajına başlanılmadan önce Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı depolarına demo kurulum yapılacak ve idarenin onay vermesi halinde İdarenin gösterdiği/belirlediği yerlere peyder pey ürünlerin montajı yapılacak olup, 120 gün içerisinde tüm ürünlerin montajı tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.08.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1.Kat İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu( Atatürk Mahallesi 57.Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/Tekirdağ)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
  1. TS EN 1176-2+AC ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) 
  2. TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) 
  3. TS EN 1176-6+AC ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  1. Teklif edilen ürünlere ait montaj kitapçığı 
  2. Teklif edilen ürünlere ait 3D Patlatılmış resimler ( Açılan 3D modeli üzerinde zoom yakınlaştırma, döndürme, gizleme, ölçü alma, kesit alma, opaklık ayarı, objeleri hareket ettirme, montaj patlatma gibi analiz fonksiyonları bulunmalıdır. )
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Model Bazlı Uygunluk Belgeleri Teknik şartnamede talep edilen oyun gruplarına ait modellerin ayrı ayrı TSE’ye uygun olduğunu gösteren Model Bazlı Uygunluk Belgeleri
ISO 105 -B02:2014(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) ISO 105 -B02:2014 Suni ışığa karşı renk haslığı testinde (mavi, kahve, yeşil, siyah, pembe, gri, kırmızı, sarı, fildişi renklerde) polietilen ürünlere ait rapor
TS EN 71-3:2019-09 (Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) TS EN 71-3:2019-09 a göre (mavi, kahve, yeşil, siyah, pembe, gri, kırmızı, sarı, fildişi renklerde) polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu
TS EN 71-2+A1:2014-04 TEST VE ANALİZ RAPORLARI(B (Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standa TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği polietilen malzemeler (kaydırak,korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçalar) için olumlu yanmazlık test raporu
Polietilen malzemeler için olumlu fitalat testi(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) Polietilen malzemeler (kaydırak,korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçaların) olumlu fitalat testi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.), test sonucu toplamı<1000 ppm (milyonda bir,%0,1) olmalıdır.
AfPS GS 2019:01 normuna uygun PAH Testi(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) AfPS GS 2019:01 normuna uygun PAH Testi (platform kaplamasında kullanılan malzeme için,metal üzeri plastisol kaplama malzemesi)
TS EN 71-3:2019-09 a göre plastisol kaplama malzemesi için (Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) TS EN 71-3:2019-09 a göre plastisol kaplama malzemesi için içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu
TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği plastisol kaplama malzemesi için(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği plastisol kaplama malzemesi için olumlu yanmazlık test raporu
TS EN ISO 9227(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş astar+elektrostatik boya kaplı kumlanmış metal ürünlerin yüksek korozyon sınıfına göre TS EN ISO 9227 standardı gereğince 1550 saat nötral tuz püskürtme testinin başarılı olduğunu gösteren olumlu test raporu
TS EN 71-2 + A1 : 2014-04 Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünler için(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN 71-2 + A1 : 2014-04 standartları gereğince olumlu yanmazlık test raporu,
TS EN 71-3:2019-09 Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünler için(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN 71-3:2019-09 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu,
EN ISO 14362-1:2017(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) EN ISO 14362-1:2017 ‘e göre elektrostatik toz boyalı metal ürünler için yasaklı azo amin grupları dedeksiyon limiti 5 ppm’in (milyonda bir mg/kg) altında olduğunu gösteren test raporu.
AfPS GS 2019:01 normuna uygun PAH Testi( toz boyalı metaller için)(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) Boya ve benzeri kaplamalı ürünler kurşun testinden geçmiş olmalıdır. AfPS GS 2019:01 normuna uygun PAH Testi( toz boyalı metaller için) sonuçlar<0,5 ppm olmalıdır . Bu deneyler için alınan olumlu test raporu
BS EN 1122 : 2001(Belgeler en az 2021 yılı tarihli olmalıdır. TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumu veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.) BS EN 1122 : 2001'e göre elektrostatik toz boyalı metaller için toplam kadminyum tayini dedeksiyon limiti 5 ppm’in (milyonda bir mg/kg) altında olduğunu gösteren test raporu.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01871582