E İrsaliye nedir?

İşlerde zaman kaybını önleyip sevkiyat süreçlerinin kontrol altına alındığı sistem e irsaliyedir.

E İrsaliye nedir?

Kağıt irsaliye ile aynı niteliği taşıyan e irsaliye elektronik ortamda düzenlenir. Sevk irsaliyesi düzenleyen şirketler fiziki irsaliye düzenlerken e irsaliye mükellefi olan firmalar dijital olarak irsaliyeyi düzenleyip ilgililere kısa süre içerisinde gönderebilir.

Fiziki olarak, taşıma ve sevk irsaliyesi adı altında 2 tip irsaliye çeşidi vardır. E irsaliye ise daha çok sevk irsaliyesi olarak tercih edilir. Bu doğrultuda mal teslimi yapıldığında teslim yapılan kişiye e irsaliye verilir. Bunun yanı sıra rotasyon, araç ve şoför bilgisinin yer aldığı taşıma irsaliyesi yine fiziki olarak araçta yer alır.

GİB’de e irsaliye sisteminin yapısı belirlidir. 487 numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında yürürlüğe giren e irsaliye üzerinde bulunması gereken bilgiler;

 • Düzenleyen firma bilgileri (adı, soyadı, adresi, vergi dairesi numarası, ticari unvan ve hesap numarası)

 • Alıcı bilgileri (adı, soyadı, vergi dairesi numarası, ticari unvan, adres ve hesap numarası)

 • Fiili sevk tarih ve saati

 • Taşınan mal miktar ve türü

 • Belge numarası

 • Belge düzenleme tarihi

E İrsaliye uygulaması avantajları nelerdir?

E irsaliye uygulaması e defter, e fatura ve e arşiv uygulamaları gibi en başta katlanılan maliyetin düşmesine yarar. İş yükünü azaltırken iş sürecinin daha iyi bir şekilde ilerlemesini sağlar. Çalışan maliyetleri yönünden de tasarruf edilmesini sağlayan e irsaliyenin diğer avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Fiziki irsaliye hazırlama ile uğraşılmadığı için dijital ortamda kısa süre içerisinde irsaliye hazırlanır. Bu da zaman yönünden tasarruf edilmesini sağlar.

 • Firmalar fiziki irsaliyenin basımından kargolamaya, düzenlenmesinden arşivlenmesine kadar her aşamada ayrı ayrı katlanmak zorunda kaldığı maliyetler e irsaliye sayesinde ortadan kalkar.

 • Çalışan verimliliği ve personel maliyetleri düşer.

 • Düzenlenen fiziki irsaliye çeşitli aşamalardan sonra ilgiliye ulaşır. Bu da uzun süre alabilir. E irsaliye düzenlenmesi belgelerin anlık olarak ilgiliye ulaştırılmasını sağlarken belgede oluşabilecek olası hataların tespiti ve düzenlenmesi de hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

 • Dijital ortamda düzenlenen e irsaliye fiziki irsaliye düzenlemede oluşan kağıt israfının önüne geçer. Bu özelliği sayesinde doğa dostudur.

 

Çerkezköy Bakış Gazetesi