banner265

banner571

Bakan Özer: “Aradığım Elemanı Bulamıyorum” retoriği tarih olacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde atılan atılımlar ile ilgili olarak "İnşallah bu süreç, istihdamda da mesleki eğitim mezunlarının çok rahat bir şekilde iş gücü piyasasında eşleşmesi ile önemli başarılara imza atmasını beraberinde getirecek. Nihayetinde de artık iş gücü piyasasında geçmişten beri gelen, 'Aradığım elemanı bulamıyorum.' retoriği inşallah tarih olacak." dedi.

GENEL 24.12.2021, 12:57 Bakış Haber Merkezi
Bakan Özer: “Aradığım Elemanı Bulamıyorum” retoriği tarih olacak
banner301

Çerkezköy Bakış - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin iş gücü piyasasına insan kaynağı yetiştirdiğin vurgulayarak bu kapsamda sektör temsilcileri ile ortak hareket ettiklerinin altını çizdi.
Bakan Özer, "Bizim yapmış olduğumuz en önemli dönüşüm, sektörün temsilcilerinin mezunları beklememesi ve mesleki eğitimdeki tüm süreçlere aktif olarak dâhil olmaları. Mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektör temsilcileri ile bu bağlamda güçlü iş birlikleri kurduk. Artık mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı sektör temsilcileri ile birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin beceri eğitimlerini ve stajlarını birlikte planlıyoruz. Meslek öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini sektör temsilcileri ile birlikte planlıyoruz. Sektör temsilcileri başarılı öğrencilere burs veriyor ve en önemlisi de istihdamda öncelik sağlanıyor. Dolayısıyla sektörün tüm birikiminin, tüm deneyiminin, tüm müktesebatının mesleki eğitimde aktif olarak kullanıldığı yeni bir döneme girdik. Bu durum, öğrencilerimizin mesleki eğitime talebini yükseltirken aynı zamanda sektörün de mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasında her türlü deneyimini okullarımıza aktarmasını beraberinde getirdi. İnşallah bu süreç, istihdamda da mesleki eğitim mezunlarının çok rahat bir şekilde iş gücü piyasasında eşleşmesi ile önemli başarılara imza atmasını beraberinde getirecek. Nihayetinde de artık iş gücü piyasasında geçmişten beri gelen, 'Aradığım elemanı bulamıyorum.' retoriği inşallah tarih olacak." ifadelerini kullandı.

 "ÖZELLİKLE 5 YAŞ GRUBUNDAKİ OKUL ÖNCESİ ERİŞİMİ YÜZDE 100'E ÇIKARMA KONUSUNDA KAPASİTE ÜRETİMİ İLE UĞRAŞIYORUZ"

Son 20 yılda eğitime çok ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için kendilerine üç alan seçtiklerini kaydetti. Bu üç alandan ilkinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu söyleyen Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı: "Gelinen noktada geçmişten de kaynaklanan okullar arası başarı farkı bizim eğitim sistemimizin kök problemi olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Her ne kadar son yıllarda burada çok ciddi iyileştirmeler sağlansa da devam ediyor. Onun için artık biz bir taraftan eğitimdeki kaliteyi artırmaya çalışırken diğer taraftan okullar arasındaki başarı farkını, dolayısıyla da eğitimde fırsat eşitliğini çok daha iyi bir yere taşımayı öncelikli odak noktamız yaptık. Bunun için de kendimize üç alan seçtik. Birincisi okul öncesi eğitimde erişimi artırmak. İkincisi okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Üçüncüsü de öğretmenin mesleki gelişimine çok boyutlu ve kapsamlı şekilde destek vermek. Neden bunları seçtik? Çünkü okul öncesi eğitime erişim, doğrudan ilkokulda hazır bulunuşluk arasındaki farka karşılık geliyor. Yani okul öncesi eğitime erişenle sosyoekonomik seviyesine göre erişemeyenler arasında ilkokul birinci sınıfa başladığı zaman farklılıklar oluyor ve bu farklılıklar devam ediyor. Okullar arası başarı farklıklarının ortaya çıkmasında da olayı belli bir noktaya taşıyor. Dolayısıyla biz, özellikle 5 yaş grubundaki okul öncesi erişimi yüzde 100'e çıkarma ile ilgili kapasite üretimi ile uğraşıyoruz. Bu müthiş bir açılım olacak ve mümkün olduğu kadar bu anaokullarını ve ana sınıflarını Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde erişimi kolaylaştıracak şekilde yatayda dağıtacağız. Ana hedeflerimizden bir tanesi bu olacak."

 "OKULLAR ARASI BAŞARI FARKINI ETKİLEYECEK FİZİKİ İMKÂNLARDAKİ YETERSİZLİKLERİ DE ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ağırlık verilecek üç alandan ikincisinin de okullar arasındaki imkân farklarını azaltmak olduğunun altını çizen Bakan Özer, "Her okulun ilkokul, ortaokul ve liselerin farkı türlerinde mümkün olduğu kadar atölye, altyapı, kütüphane, spor alanı olarak aynı imkânlara sahip kılınması için çalışıyoruz. Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği ve okullar arası başarı farkını etkileyecek fiziki imkânlardaki yetersizlikleri de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi. 26 Ekim'de Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatmış olduğumuz proje kapsamında planlandığı gibi 1 Ocak 2022 yılı itibarıyla kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmayacak. Daha sonra spor alanlarına gireceğiz. Sonrasında fiziki alanlar, laboratuvarlar, sanat alanları, beceri atölyeleri, eğitim destek alanları gibi birçok eğitim türünde farklılıkları gidermek için okulun imkânlarına göre önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

 "BİR EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRETMENİ KADAR GÜÇLÜDÜR"

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında atılacak adımlardan üçüncüsünün ise öğretmenleri mesleki eğitiminin çok boyutlu ve kapsamlı şekilde geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak "Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenlerimizi mümkün olduğu kadar onların talepleri doğrultusunda; sadece mesleki gelişim olarak değil, kişisel gelişim, liderlik eğitimi ve 21'inci yüzyılın değişen ve gelişen yetkinlikleri ile desteklemek Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizim en önemli önceliğimiz. Bunu yaptıkça öğretmenler arası yeterlilik farklılığını da minimize edeceğiz ve bu da uzun vadede okullar arasındaki başarı farklarını minimize etmeye katkı sağlayacak. Mesleki eğitim bunun haricinde. Eğitim sisteminin hem ortaöğretimin tam oturması hem de iş gücü piyasasının aramış olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmesi açısından kendi fonksiyonlarını verimli bir şekilde kullanması öncelikler alanlarımızdan bir tanesini oluşturuyor." diye konuştu.

 "2022 YILI SONUNA KADAR 3 BİN TANE ANAOKULU, 40 BİN TANE DE ANA SINIFI YAPACAĞIZ"

Yeni eğitim vizyonunda eğitimde fırsat eşitliği kapsamında okul öncesi eğitime de oldukça ağırlık verdiklerinin altını çizen Bakan Özer, "2022 Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylandı. Burada da deklare ettiğimiz gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız. Bunlar bağımsız fiziki mekânı olan okular. Diğer taraftan da 40 bin tane yeni ana sınıfı yapacağız. Daha önce 2022 yılının Şubat ayı yani ikinci dönemin başlangıcına 5 bin yeni ana sınıfını yetiştireceğimizi söylemiştik, daha 2021 yılı bitmeden 4 bin 443 tane ana sınıfını devreye aldık. Yani yaklaşık 83 bin tane yeni öğrencimiz ana sınıfına girmiş oldu. 2022 yılının sonuna kadar 3 bin tane anaokulu ve 40 bin tane ana sınıfını sisteme katarsak az önce bahsetmiş olduğum 3, 4 ve 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yükseltme ile ilgili hedeflerimize zaten ulaşmış olacağız." açıklamasında bulundu.

 "ARTIK İŞ GÜCÜ PİYASASINDA 'ARADIĞIM ELEMANI BULAMIYORUM.' ŞEKLİNDEKİ MAZERET DE ORTADAN KALKMIŞ OLACAK"

İşletmelerde beceri eğitimleri ve stajların 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile tanımlandığını hatırlatan Bakan Özer, bu alanda atılan yeni bir adımı da şu şekilde anlattı: "Burada özellikle mesleki eğitim merkezlerini ilgilendiren 2 önemli kritik değişiklik TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Daha önceden 4 yıllık eğitim boyunca mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'ini işveren veriyordu devlet de çalışan sayısına göre bir kısmını işverene geri veriyordu. Bu düzenleme ile artık işverenin maddi yükümlülüğü olmayacak, devlet o asgari ücretin 3'te 1'inin tamamını kendisi karşılayacak. Dolayısıyla işverenler açısından mesleki eğitim merkezleri çok daha cazip bir hâle gelecek. İşverenler, işletmelerini öğrencilerimize çok daha rahat bir şekilde açacaklar. Daha fazla öğrenci mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmış olacak. Aynı zamanda ikinci bir düzenleme de mesleki eğitim merkezlerine devam eden ve 3'üncü yılın sonunda başarılı olan öğrencilerimiz kalfa oluyorlar ve asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alıyorlardı, bu da asgari ücretin yarısına yükseltildi. Dolayısıyla kalfaların ücreti de iyileştirilmiş oldu. Hem öğrenciler açısından mesleki eğitim merkezleri cazip hâle getirildi hem de işverenler açısından cazip hâle geldi. Asgari ücretteki yeni yapılan yüzde 50'lik iyileştirmeyi de göz önüne aldığınız zaman artık mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenciler, 3 yıl boyunca şu andaki fiyatlarla 1.400 lira civarında bir ücret alacaklar, kalfa olunca da 2.000 liranın üzerinde bir ücret almış olacaklar. Zaten mesleki eğitim merkezlerindeki mezunların istihdam oranları yüzde 88'ler civarında. Yani istihdam ile ilgili hiçbir sorun olmayan ve iş gücü piyasasını tam karşılayan Almanya'daki dual mesleki eğitimin tam karşılığı bu sistem. Şimdi bir taraftan da bu yeni düzenlemeler ile kapasiteyi artırınca artık iş gücü piyasasında 'Aradığım elemanı bulamıyorum.' şeklindeki mazeret de ortadan kalkmış olacak."

Kaynak: Çerkezköy Bakış
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31