banner265

banner571

“Pandemi sürecinde müzik önemli”

Başakşehir Okulları akademik eğitimin yanı sıra “ruhun gıdası” olarak tanımlanan müzikle de çocukları geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Müzik Öğretmeni Gizem Tuna, pandemi sürecinde müziğin önemine vurgu yaparak, “Müziğin insan psikolojisi üzerinde yadsınamaz bir iyileştirici gücü olduğu herkesçe bilinir. Müziğin, çocuklar bakımından kabiliyetin ve ilginin keşfi için pandemi sürecini oldukça belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada ebeveynlerin bu zorlu sürecin dezavatajlarındansa avantajlarını kullanabilmek maksadıyla çocuklarını müzik üretimine teşvik etmelerini öneririm.” dedi.

GENEL 10.09.2020, 14:41 10.09.2020, 15:14 Bakış Haber Merkezi
“Pandemi sürecinde müzik önemli”
banner301

Çerkezköy Bakış - Başakşehir Okulları, pandemi sürecinde uzaktan eğitimle öğrencilerine destek vermeye devam ediyor. Uzaktan eğitimin devam etiği bu süreçte müziğin önemine bilim insanları vurgu yapıyor. Okul öğrencileri de okullarındaki müzik eğitimi ve pandemi sürecinde müziğin etkilerini Müzik Öğretmenleri Gizem Tuna’ya sordu:

Kendinizi tanıtır mısınız?

İsmim Gizem Tuna, 2009 yılında lise korosunda korist ve solist olarak başlayan amatör müzik serüvenimi, 2011 yılında Dört Telli İstanbul kemençesi/klasik kemençe ile tanışmamın ardından akademik bir zemine taşımaya yönelik girişimlerde bulundum. Bu doğrultuda 2013 yılında lise öğreniminin akabinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde lisans öğrenimime başladım.

2015 yılında TRT İstanbul Radyosu TSM Gençlik Korosu’nda korist olarak yer aldım. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Akademisyen Korosu, İstanbul Üniversitesi ODKM Öğrenci Korosu gibi topluluklarda korist, solist ve kemençevi olarak görev yaptım.

Lisans mezuniyetimin ardından, 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim görmeye hak kazandım. Benzer zamanlarda çeşitli ulusal ve uluslar arası sempozyum ve çalıştaylarda konuşmacı ve katılımcı olarak yer aldım, projelerde proje asistanı olarak görev yaptım. 2019 özel bir kurumda müzik öğretmeni olarak görev yapmaya başladım. Hâlihazırda Başakşehir Okulları’nda müzik öğretmenliği görevimi sürdürmekteyim. İstanbul kemençesinin yanı sıra, piyano, ukulele ve şan eğitimi vermekteyim. 

Müziğe ne zaman ilgi duymaya başladınız?

Ailemde yahut çevremde profesyonel müzik icracısı herhangi bir birey yoktu fakat müziğe kabiliyeti olan kimseler vardı. Dolayısıyla bilinç dışı bir biçimde çevresel kulak dolgunluğu ile şarkı söyleyerek müzik yapmaya başladım, ilkokulda iken bir süre klasik gitar çaldım. Sahne sanatları içeren etkinliklerde yer aldım. İzleyen yıllarda lise kademesinde iken müzik, kariyer planlaması hususunda beni mutlu edeceğini ve başarılı olabileceğimi ön gördüğüm bir disiplin olarak karşıma çıktı.

Müzik alanında akademinin ardından müzik eğitimi üzerine çalışmaya başladığınızı belirttiniz. Müzik eğitimi hususundaki yaklaşımınızdan bahseder misiniz?

Tabii. Eğitimini aldığım Müzikbilim alanı disiplinler arası yaklaşım ile çalışan bir alan. Yükseköğrenimde edindiğim bu misyonu okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademelerine aktarmak gayretindeyim. Söz konusu yaklaşım, eğitim alanında sistematik ve ilerici adımlar atan her kurumun ve eğitimcinin benimsediği güncel bir yaklaşımdır.

Sosyal ve formel bilim dallarının, disiplinler arası yaklaşım ile ele alındıklarında diğer bilim dallarıyla girift oldukları gözlenir. Müzik, matematik; tarih, sosyoloji, fizik, psikoloji, edebiyat, dilbilim gibi bilim-sanat dalları ile ilişkilendirilebilir. Benimsediğim müzik eğitimi modeli klasik sanat eğitiminin yanı sıra söz konusu alanların müzik üzerinden okunabilmesine, öğrenilmesine ve anlamlandırılmasına imkân sağlamaktadır.

Erken yaşta müzik eğitiminin önemine vurgu yapmak maksadıyla, müziğin beynin gelişimine faydası olduğu söylemiyle oldukça sık karşılaşılıyor. Bu bilgi doğru mu? Nasıl açıklarsınız?

Bu konu hakkında ispatlanmış çok sayıda tez mevcut. Müzik üretme işlevinin, beyinde belli bir merkezi olmadığı, görme, işitme, koordinasyon, hareket etme merkezleri gibi birçok bölgeyi kapsayan geniş bir alanda meydana geldiği ve bu bölgelerin yapısal olarak farklılaştığı bilinmektedir.

Ayrıca yapılan araştırmalar, 7 yaşın beyin gelişimi açısından kritik bir dönem olduğunu göstermektedir. Bu bölgeler beyinde, müzik ve görsel mekânsal organizasyon, sözel öğrenme, matematik, işitsel ve görsel hafıza gibi bazı müzik dışı fonksiyonların da işlem gördüğü ortak alanlar olarak kullanılmaktadır.

“Müzik, beynin diğer zihinsel becerilerini geliştirebilir mi?” sorusuna cevap aranması maksadıyla İTÜ ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle bir araştırma planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini yedi yaş öncesinde ve sonrasında müzik eğitimine başlamış ve hiç müzik eğitimi almamış, yaş ve eğitim seviyeleri birbirine denk 19 kişiden oluşan üç grup oluşturmaktadır.

Yapılan analizler sonucunda, müzisyenlerin müzik dışındaki problemleri çözmek için de, beyinde müziği çözümledikleri mekanizmaları kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu ve benzeri araştırma sonuçlarından hareketle, müzik üretiminin ya da icrasının, bireyin bilişsel ve sosyal zekâsına olan katkısının yadsınamayacak boyutlarda olduğunu gözlemliyoruz.

Özel Başakşehir Okulları olarak, müzik öğrenimini bu bütünsel yaklaşımla ele alıyoruz. Akademik derslere entegre edilmiş müfredat vasıtasıyla tam öğrenmeyi destekliyoruz.

Müzik eğitimine başlarken ilk adım ne olmalı? Okul olarak müzik eğitiminde hangi metodlardan faydalanıyorsunuz?

Bahsettiğim üzere müzik eğitiminde tercihimiz erken dönemdir. Müziğin bireyler tarafından keşfi ilk olarak ritim unsurunun kullanımı ile ortaya çıkar. Bunun sebebi, sanat – eğitim kaygısı gütmeksizin gündelik hayata dair her şeyin ritmik bir düzen içerisinde süregeliyor oluşudur.

Bu vesile ile çocuğun müziğe dair ilk keşfi basit ritmik kalıplardır. Akabinde düzenli – düzensiz seslerin, doğal ve yapay ses kaynaklarının keşfi gerçekleşir. Bu bilinçten hareketle Body Percussion, Orff – Schulwerk yaklaşımı gibi hareket – senkronizasyon kabiliyetlerine dayanan metotları kullanır ve öneririz. İlerleyen yıllarda erken dönemde oluşturulan bu ritim bilinci zemininin üzerine klasik çalgı eğitimi metotları ve temel solfej  - nazariyat bilgisi eğitimi eklenerek profesyonel müzik eğitim sürecine başlanmış olur.

Başakşehir Okullarında öğrenciler müzik alanında nasıl keşfediliyor? Örneğin Piyano çalma yeteneği olan bir öğrenci nasıl keşfedilip yönlendirme yapılıyor?

Çocuğun müziğe ilgisi ya da kabiliyeti olup olmadığını belirlemek için çalgıların görüntüleri gösterilip sesleri dinletilir. Çocuğun ilgisi doğrultusunda belirlediği çalgıyı çalmak üzere fiziki uygunluğu ölçülür. Fiziki uygunluk koşullarını el parmak yapısı, boyutları, ağız yapısı ve bazı istisnai çalgılar için çocuğun boyunun yıllar içerisindeki gelişimi ile ilgili bulunulan öngörüler oluşturur.

Uzaktan Eğitim sürecinde okul olarak müzik alanında ne gibi çalışmalar yürütmektesiniz? Ekran karşısında çocuklara müziğin duygusunu geçirmek için neler yapıyorsunuz?

Öncelikle uzaktan eğitim ve online eğitim modelleri daha evvel ülkemizde sık tercih edilen eğitim modelleri değildi. Pandemi ile beraber girilen sürecin eğitim alanına yansımaları gerek özel gerekse devlet kurumları bakımından zorlayıcı olduğu yönündeydi. Buna karşın kurum olarak hızlıca gerçekleştirilen başarılı bir kriz yönetiminin nihayetinde müzik eğitimi alanında neredeyse yüz yüze eğitimi aratmayacak bir teferruatla derslerimizi gerçekleştirmeye başladık.

Global çapta kullanılan online müzik eğitimini içeren modellere dair literatür taramaları gerçekleştirdik ve müfredatımızı buna göre şekillendirdik. Ders anında müzik terimleri bilgisi içeren interaktif oyunlar oynadık, eser icrası içeren videolar çekerek kurumumuza ait online sınıflardan oluşan sistem üzerinden ödevlendirme gerçekleştirdik.

Öğrencilerimizin icralarının yer aldığı videoları müzik ve video programları üzerinden birbirine entegre ederek törenler gerçekleştirdik, bu sayede milli bayram ve yas günlerimizi dahi ihmal etmedik. Müzik kültürüne dair eğitici eğlenceli görsel ve işitsel ögelerin yer aldığı animasyonları online olarak öğrencilerimizle birlikte izledik. Animasyonlardan öğrendiğimiz çocuk şarkılarını evdeki basit materyallerle yaptığımız çalgılar ile çaldık. 

Ailelere pandemi döneminde verebileceğiniz öneriler nelerdir? Müzik bu dönemde hem veli hem de öğrencilerimize nasıl destek olabilir?

Müziğin insan psikolojisi üzerinde yadsınamaz bir iyileştirici gücü olduğu herkesçe bilinir. Pandemi sürecinde yaş farketmeksizin faydalı vakit geçirme ve üretme kaygılarıyla toplumun büyük çoğunluğunun belli başlı alanlara yöneldiğine tanıklık ettik. Müzik de bu alanlardan biriydi. Çocuklar bakımından kabiliyetin ve ilginin keşfi için pandemi sürecini oldukça belirleyici olduğunu söyleyebiliriz

Bu noktada ebeveynlerin bu zorlu sürecin dezavatajlarındansa avantajlarını kullanabilmek maksadıyla çocuklarını müzik üretimine teşvik etmelerini öneririm. Bunun sınırlı fiziki koşullarda ve düşük bütçelerle gerçekleştirilebilecek en faydalı aktivitelerden bir olduğu kanısındayım. Hatta bu üretim aşamasında ebeveynlerin çocuklarına eşlik etmelerinin çok daha iyi olacağını savunuyorum.

Kaynak: Çerkezköy Bakış
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31