Trafik kurallarına uymayanlar şimdi yandı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili, MKYK ve TBMM İçişleri Komisyonu üyesi Mustafa Yel, Antalya Milletvekili Atay Uslu ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisine “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında” kanun teklifi verdi. Kanun telifi ile birlikte, trafik kurallarına uymayan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Trafik kurallarına uymayanlar şimdi yandı

Çerkezköy Bakış - Kanun teklifi ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Yel, “Gerek günümüzün değişen şartları ve ihtiyaçları, gerekse ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi dolayısıyla, İçişleri Bakanlığı yetki ve görev sahasına giren bazı konularda düzenleme yapma ve mevcut düzenlemeleri güncelleme zarureti doğmuştur.Bu ihtiyaca istinaden, genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarından, Trafik Güvenliği’ni arttırıcı tedbirlere; uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki tedbirlerden çocukların korunmasına yönelik ek önlemlere; yabancıların iş ve işlemlerinden, güvenlik ve kamu yararı gözetilen çeşitli başlıklarda toplam 17 Kanunda 47 madde ile değişiklik ve ilçe kurulmasına dair 1 yeni kanun maddesi teklif edilmiştir.”dedi.
Yel, açıklamasını şöyle sürdürdü: Bu kapsamda teklifimizde; güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla emeklilik hakkı getirilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden çıkarıldığından daha önce yararlandıkları haklardan yararlanabilmeleri için ilgili kanunlarda gerekli değişiklik ve atıflar yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum kapsamında genel kolluk mevzuatında değişiklikler yapılmaktadır. Genel Kolluk personelinin kendi arasında ve TSK’daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması için gerekli uyum değişiklikleri yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay ve astsubayların özlük hakları yönünden hangi kanun hükümlerine tabi olacakları düzenlenmiştir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının Anayasanın ücrette adalet ilkesi gereğince, muadilleri ile aynı özlük haklarına sahip olması düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Güvenliğini arttırmak için; Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında; kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi getirilmekte, mevzuatta belirlenenlerin dışında çakar lamba, siren vb. ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullananlara yaptırımlar getirilmekte; muayenesi olmadan karayolunda kullanılan araçlara uygulanacak idari para cezaları arttırılmakta, verilen izine rağmen muayenesi yaptırılmayan ya da “emniyetsiz” raporu verilen araçların karayolunda sürülmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmakta; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek veya tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek, spin atma gibi diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturan bu ihlaller açıkça düzenlenerek yaptırımlar belirlenmekte; kırmızı ışık ihlallerine ilave yaptırımlar getirilerek caydırıcı tedbirler alınmakta; yasal hız sınırlarının üzerinde araç kullanma, trafik kazalarının oluşumunda doğrudan doğruya etkisi bulunduğundan hız sınırlarını aşma ile ilgili para cezası ve yaptırımlar yeniden düzenlenmekte; trafikte önceliğin yayalara ait olduğu ilkesinden hareketle,  Kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara verilmekte, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılmakta; seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığı artırmak amacıyla yaptırımı ağırlaştırılmakta; izinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında (yetkisiz/korsan taşımacılık) araç işleten veya sahibi, gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınmakta; abarth egzoza yaptırımlar getirilmektedir.
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuracak adayların yaşı ile ilgili hususların yönetmelikle düzenlenmesine imkan sağlanmaktadır. Başpolis alımı sonlandırılmakta ve sınavlarda başarılı olması ve eğitimi tamamlaması halinde Komiser Yardımcısı olabilmeleri imkanı getirilmektedir. Terörle etkin mücadele kapsamında; suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardım edenlerin de ödül kapsamına alınması amaçlanmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında, kamusal zararı ve kişilerin hak kaybının önlenmesi ve tam bilgiye ulaşılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Mera komisyonuna genel kolluk temsilcisi eklenerek meralar ile ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınması yönünde düzenlenme yapılmaktadır.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının diğer mahalli idarelerle işbirliğini arttırmak amacı ile Vilayetler Birliğine üye olması imkanı getirilmektedir.

Türkiye’de ikamet etmeyen yabancıların, kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yürütebilmesi için yabancı kimlik numarası verilmesine imkân sağlanmaktadır.
Uyuşturucuyla etkin mücadele amacı ile; soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen el koyma işleminde yer almayan personelin de ödüllendirilmesi ve örgütlü düzeyde sokak ticaretinde muhbir ve hak edenlere, bireysel sokak ticaretinde ise el koyanlara ikramiye ödenmesi düzenlenmektedir. Çocukların korunması amacı ile; bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesinin yasaklanması doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır. Yalınlaştırma kapsamında, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerde sadeleştirmeler yapılmaktadır.
Genel Kolluk Disiplin Kanununda değişiklikler yapılarak hizmeti veren personelin temsil ettikleri kurumların vakarını, kurumsal ciddiyeti ve halkla olan ilişkileri artırmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmakta, Jandarma Disiplin Kurulları yapısı yeniden düzenlenmekte, Emniyet Genel Müdürlüğünde re’sen ceza verilecek amirlere Teftiş Kurulu, Özel Harekat, Özel Güvenlik Denetleme Başkanları eklenmekte, sözleşmeli personelin de disiplin soruşturmacısı olarak görevlendirilebilmesi ve teşkilatlardaki yeni yapılanmaya paralel disiplin mevzuatı yönünden uyum değişikleri yapılmaktadır. Adıyaman İli Merkez, Samsat, Kahta İlçeleri ve çevresinde 24/4/2018 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve işyerleri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre yardım yapılabilmesi amaçlanmıştır.
Coğrafi konumu, sosyal ve ekonomik yapısı, nüfus, ulaşım, haberleşme, güvenlik ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak, Derecik adıyla da bir ilçe kurulması öngörülmüştür.
Kanun teklifi, komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaştırılacak.  

Çerkezköy Bakış

Bakış Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner265

banner562

banner306

banner510