İLAN

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı  gayrimenkullerin kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 45'nci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile kiralama yapılacaktır.
2-KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN  
 
KİRALANACAK  İŞYERLERİ 
SIRA NO MAHALLE ADRESİ ADA  PARSEL CİNSİ KULLANIM ŞEKLİ   AYLIK KİRA  BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 HİSAR  KÜLTÜR SOKAK NO:2B-2C (2 Adet İşyeri) 421 34 İŞYERİ KAPALI-AÇIK DÜĞÜN SALONU  95.000,00 171.000,00 2.11.2023 14:00
2 HİSAR  KÜLTÜR SOKAK NO:2A 421 34 İŞYERİ KAFETERYA-RESTAURANT 25.000,00 45.000,00 2.11.2023 14:15
3 HİSAR  BURHAN CAHİT ÜÇÜNCÜ SOK. NO:1 1083 1 İŞYERİ PARK-KAFETERYA  7.000,00 12.600,00 2.11.2023 14:30
4 HİSAR  ŞADIRVAN ÇIKMAZI SOK. NO:2 1082 27 İŞYERİ PARK-KAFETERYA  10.000,00 18.000,00 2.11.2023 14:45
3- İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte Belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- Gayrimenkul Kiralama işlerine ait şartnameler Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İstenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir.
5-İşyerlerine ait kiralama süresi 5(beş) yıldır.
6 – KİRALAMA İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERİN: 
   a- Geçici teminatların ihale günü ihale saatine  kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08   İban nolu hesaba yatırılması,
   b-Kanuni ikametgah belgesi,
   c-Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri,
   d-İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,
   e-İstekli dernek, tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri,
   f-Nüfus Cüzdan fotokopisi,
   g- Belediyeye borcu olmadığına dair belgelerini ihale komisyonuna ibraz edilmesi şarttır.
7- İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek Suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
8- İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir.
#ilangovtr Basın No ILN01913404