T.C.
TEKİRDAĞ İCRA DAİRESİ

2022/13461 ESAS

ÖRNEK 7 İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ, 2920084496Vergi Nolu, VEKİLİ : Av. Selin Deviren TahtabiçenBORÇLU : ŞENOL ÇAKIR-,FEVZİ OĞLU 1986 D.lu
TC: 757.....600 :RUMELİ MAH. BÜLENT ECEVİT BUL. ATAKENT SİTESİ YEŞİL KORU 2 BLOK NO: 61 İÇ KAPI NO: 4 ÇORLU/TEKİRDAĞ
Asıl Alacak : 15.791,41 TL (yıllık %30,24 faiz)
Faiz : 27.795,28 TL
%5BSMV : 1.389,76 TL
Toplam Takip Çıkış :102.810,03 TL. Takip çıkışlıdır.
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresinde 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz, (teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz taktirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz taktirde ve aynı süre içinde 74. maddeye, göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.28/07/2023
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR240001500158007290521353
Vergi Dairesi Adı / No: SÜLEYMANPAŞA VERGİ DAİRESİ - 8360073878

#ilangovtr Basın No ILN01876725