Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere denk gelir. İslam dininde Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kurbanın anlamı sadece bayram günlerinde ister küçükbaş, isterse büyükbaş olsun hayvan kesmek değildir. Aksine kurban; sadâkatin, Allah’a itaat ve teslimiyetin göstergesidir. Gerektiğinde malını, canını, evladını Allah yolunda feda etmenin sembolik bir ifadesidir. Kurban; Allah rızası uğrunda paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı kazandırır. Mü’minleri cimrilikten, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Akrabaları, komşuları, dostları, hatta binlerce kilometre uzaktaki Müslümanları kardeşlik şuuruyla birbirine bağlar, kaynaştırır, bütünleştirir. Yeryüzünde inancı ne olursa olsun, muhtaç olan herkesin imdadına koşmaktır kurban. Mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile olmaktır. Kurban bayramında insanlar birbirlerine hem maddi hem de manevi yönden yakın olurlar. Bu tür bayramlar birlik ve beraberliğin gösterildiği çok önemli günlerdir. Çünkü bu bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma en üst safhadadır.
Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, iyilik yapmanın zamanıdır. Maddi imkanları elverişli olan insanların kestikleri kurbanları fakirlere, akrabalarına ve komşularına dağıtarak yardımda bulunur, onları mutlu ederler. Aynı zamanda bu bayram birçok iyiliğe de vesile olmaktadır. Bayram olması dolayısı ile insanlar birbirlerini ziyaret eder, hal hatırlarını sorarlar. Varsa küskünler barışır ya da barıştırılırlar. İnsanların birbirleriyle dayanışma içinde olmalarının en güzel örneğidir. Mutsuzlukların yerini sevinçler alır. Bayramlar küçüğüyle büyüğüyle herkesin mutlu olduğu günlerdendir.
Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi, gönül kazanma seferberliğidir. Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, kardeşçe kucaklamanın, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği günlerdir. İnsanca duygular olan vefa, şefkat, merhamet gibi duygularımızın ve değerlerimizin en fazla farkına vardığımız zamanlar şüphesiz bayramlardır.
 Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, kucaklaşmanın ve duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı böyle zamanların çoğaltılması ve her günün bayram gibi yaşanabilmesi için gayret sarf etmeliyiz. Kurban Bayramı ve diğer özel günlerin bizlere hatırlattığı en önemli husus budur.
 Bütün erdemlerin birlikte yaşandığı: kurban bayramımızın sevgiye, barışa, güzel günlere, hoşgörü ve kardeşliğe umut olmasını diler, herkesin bayramını kutlarım. İYİ BAYRAMLAR.