Kapaklı Meclisi toplanacak

Kapaklı Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısını pazartesi günü saat 14.00'da yapacak.

Kapaklı Meclisi toplanacak

Çerkezköy Bakış - Kapaklı Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısını pazartesi günü saat 14.00’da yapacak. Toplantıda 2017 Mali Yılı Performans Programı, 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi ve 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi görüşülecek.

PERFORMANS PROGRAMI GÖRÜŞÜLECEK

Açılış, yoklama ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayacak toplantının üçüncü gündem maddesinde 2017 Mali Yılı Performans Programı görüşülecek. 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesinin ardından 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi de görüşülecek.

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

2017 Mali Yılında görev yapacak Zabıta Memurlarına verilecek olan fazla mesai ücretinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesinin ardından ‘Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2016 tarih 1219 sayılı yazıda Karaağaç Mahallesi 654 ada 3 parselde bulunan tamamı 1.200,00 m² arsada bulunan 42,00 m²’lik Belediye hissesinin hissedarlarına hissesi oranında satışının yapılması’ konusu görüşülecek. İmar Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesinin ardından toplantı Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi ile sona erecek.