Mahalle Evleri projesi genişliyor

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi kapsamında hazırlanıp Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan Hayata Destek Projesi'nin bakanlık tarafından onaylandığını belirtti. Akay, Trakya Kalkınma Ajansı'nın 1 milyon 100 bin TL hibe edeceğini, projeye Çerkezköy Belediyesi'nin de 838 bin 805 TL para aktaracağını ifade etti. Bu projeyle, mevcut Mahalle Evleri çatısı altında yapılan organizasyonları bir adım daha ileri götürülecek.

Mahalle Evleri projesi genişliyor

Çerkezköy Bakış - Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Kasım ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Vahap Akay Başkanlığı’nda Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Kasım ayı Meclis toplantısı Belediye Meclisi’nin 07.10.2021 gün ve 141 sayılı kararında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2021 gün ve 91 sayılı Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresinin ilgi (d) dilekçesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görüşülmüş olup, Komisyonca çalışmaların devam etmesine Belediye Meclisi’nde oy birliği ile karar verildiğinden bu konunun yeniden Belediye Meclisi’nde görüşülmesi ile başladı.
Söz konusu gündem maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Akabinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.10.2021 gün ve 100 sayılı 5 adet Belediye hissesi hakkındaki müzekkeresi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.10.2021 gün ve 135 sayılı Kızılpınar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki müzekkeresi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

GÜNDEM MADDELERİ KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Gündeminin 4. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.10.2021 gün ve 136 sayılı İstasyon Mahallesi 125 ada 1 parsel, 269 ada 9 parsel ve çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki müzekkeresinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesinin ardından yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.10.2021 gün ve 134 sayılı plan itirazı hakkındaki müzekkeresi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

1 MİLYON 100 BİN TL HİBE ALINACAK

Gündeminin 6. maddesinde yer alan Etüd Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2021 gün ve 13 sayılı Hayata Destek Projesi hakkındaki müzekkeresi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Bu gündem maddesi ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Vahap Akay, “Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütmeyi planladığımız bir proje. Hem Çerkezköy Belediyesi’nin mahalle evleri çatısı altında yaptığı organizasyonları bir adım daha ileri götürmek hedefiyle yola çıkıldı. Bütçenin toplamı 1 milyon 838 bin TL. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayladığı hibe bütçe desteği 1 milyon 100 bin TL. Geriye kalan kısım Çerkezköy Belediyesi tarafından karşılanacak. Projenin amacı Çerkezköy’de ikamet eden dezavantajlı gruptaki kadınların mesleki becerilerini geliştirerek istihdamlarının sağlanması. Bu anlamda atölye kurulumu hem istihdam da sağlanması ile ilgili hem mahalle evlerinde hem de TEMEK kurslarını biraz daha çeşitlendirerek bunları büyütmek hedefiyle yola çıkıldı. Veliköy Mahallesi’nde bulunan mevcut binamız bu konuda çalışma alanı olarak sunulacak.” dedi.

MECLİS PERŞEMBE GÜNÜ YENİDEN TOPLANACAK

Kasım ayı Meclis toplantısının birinci oturumu Zabıta Müdürlüğü’nün 26.10.2021 gün ve 168 sayılı ücret tarifesi hakkındaki müzekkeresinin Tarife Komisyonu’na havale edilmesi ile sona erdi. Çerkezköy Belediye Meclisi Komisyonlara gönderilen konuları görüşüp karara bağlamak üzere 4 Kasım Perşembe günü saat 15.00’da yeniden toplanacak.