Meclisin ikinci oturumu tamamlandı

Çerkezköy Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Çerkezköy Belediye Başkan Vekili Cengiz Memiş başkanlığında yapıldı.

Meclisin ikinci oturumu tamamlandı

Çerkezköy Bakış - Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının ilk iki gündem maddesinde, bir önceki oturumda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilen Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün Belediye Hissesi hakkındaki dilekçeleri görüşüldü. Gündem maddeleri, komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı, bir önceki oturumda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Kızılpınar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” talebinin görüşülmesi ile devam etti.  Kızılpınar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi de komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile karara bağlandı. Toplantının 4’üncü gündem maddesinde ise yine bir önceki oturumda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “İstasyon Mahallesi 125 ada 1 parsel, 269 ada 9 parsel ve çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” talebi görüşüldü.

Gündem maddesi ile ilgili konuşan Belediye Başkan Vekili Cengiz Memiş, “Burası hastane yeri. Ortada bir kamu yararı var. Üstelik Çerkezköy’e de katkısı olan bir alan. Büyükşehir’den de bu tüm AK Partili arkadaşlarımızın da oy birliğiyle geçmiş bir alan. Anlamadım neden böyle olduğunu.” dedi.

“BİR HAKARET OLARAK GÖRÜYORUM”

Söz Alan MHP’li Belediye Meclis Üyesi Habip Çelik, “Burada ilçe belediye meclis üyelerinin haberi olmadan, tepeden inme nasıl oluyor? Yani bir de Büyükşehir’de ara kararla onaylanıyor. Ben burada direk Çerkezköy Meclisini bir yok sayma, bir hakaret olarak görüyorum. Kamu yararına diyorsunuz, doğrudur kamu yararınaysa biz burada görüşebilirdik. Onaylanması gerekiyorsa onaylayabilirdik. İl meclis üyeleri haricinde Çerkezköy belediye meclis üyelerinin bu konuda haber olduklarını da sanmıyorum.” dedi.
“BUNU YÜCE MECLİSİMİZE BİR NEZAKETSİZLİK OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”
AK Partili Belediye Meclis Üyesi Adem İçli de “Birincisi parsel bazlı bir plan değişikliği yapılıyor. Bu plan değişikliği de 1/5000’lik plan değişikliği Büyükşehir meclisinde yapılıyor. 1/1000’lik ilçe hudutları dahilinde olurken bizim meclisimizde olması gerekirken Büyükşehir Belediyesi meclisinde yapılıyor. Bu usulen de zaten şerhde de düştük. Söz konusu plan değişikliği konusu teklifi incelendiğinde plan değişikliğini ilçe meclis kararı alınmadan usul ve esaslara aykırı yapıldığı aşikar. Kanun maddesini de zaten buraya koyduk. Bu meclisimizce bilinmesi gereken bir konu. İkincisi parsel bazlı imar plan değişiklikleri kanuna aykırıdır. Kanun maddesi de buradadır. Şerhimizde de mevcuttur. Üçüncüsü 2 ay arayla 1/5000’lik ve 1/1000’liği Tekirdağ Büyükşehir’de yapıyorsunuz. Oysaki kanun şunu öngörüyor diyor ki usul ve esaslara dayanarak 6 ay içinde 1/1000’lik Çerkezköy Belediye Meclisi’nde yapılmadıysa Büyükşehir yapsın. Şimdi 2 ay arayla plan değişikliği yapılıyor. Burada da Çerkezköy belediye meclisimiz ve buradaki üyeleri yok sayarak orada bir ara kararlarla hızlı bir şekilde geçiş yapılıyor. Gönlümüz isterdi ki Çerkezköy Belediye Meclisinde 1/1000’lik görüşülsün, tartışılsın, kanuna aykırılığı ya da değil, değişecek plan notları beraber yapılsın meclis de buna karar versin. Yani bizim hudutlarımız dahilindeki bir konuya karar verilsin istemezdik ve bununla karşı karşıya kaldık. Ben bunu yüce meclisimize bir nezaketsizlik olarak düşünüyoruz. Gereken kanun maddesiyle gerekli şerhlerimizi yaptık” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR DE BURADA KARAR ALMA HAKKINA SAHİPTİR”

İçli’ye cevap veren CHP’li Belediye Meclis Üyesi Gökay Keleşoğlu, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde 2,5 yıldır görev yapıyorum. Özel sağlık tesis alanları, özel eğitim alanları bunun gibi özel anaokulu alanları gibi alanlarda plan değişikliği sunulduğu takdirde özel ama kamu yararı taşıyan tesislerde 5000/1000/1’likte geliyor. Biz bunları Büyükşehir’de ilçelerden Büyükşehir’e direk 5000/1000 olarak gelip onayladığımız ilçelerimiz de var. Bizde çok nadir oluyor bu işler ama bizden de geldiği oldu. Milli eğitim, devlet hastanesi için devlet yapıları için de 5000/1000/1’lite geliyor. Kanun maddesi şunu söyler, 6 ay içinde yapılmadığı takdirde 5000’lik plan üzerinden Büyükşehir 5000’lik planı 6 ay içinde 1000’liğini ilçe belediyesi uygulamadığı takdirde resen uygulama hakkı vardır. Ama mahalli idare sınırları içerisinde 1000’lik planda karar almadığımız takdirde Büyükşehir de burada karar alma hakkına sahiptir. Yani orada söyledikleri biz yapmadığımız takdirde büyükşehir belediyesi yapamaz diye bir uygulama söz konusu değil. Parsel bazında bir uygulamaya ben tekrar okumak istiyorum. İmar kanununda değer artış payı ile alakalı yayınlanan geçen sene ocak ya da şubat ayında yayınlanmıştı. Parsel bazında emsal artışı yapamayız. Parsel bazında 6 katlı bir yeri 10 kat yapamayız. Parsel bazında imar planına dokunacak hareketler yapamayız. Ama parsel bazında yönetmelik bize fonksiyon değişikliği yapma hakkı tanıyor. Biz de buradaki yaptığımız şeylerin tamamında büyükşehir belediye meclis üyeleri AK Parti grubu ve CHP grubu komisyon üyeleri onlarla birlikte tek tek plan notlarını inceleyerek ara komisyondan geçmek gibi bir durum yok 1000’lik planın. Normal 1000’lik plan gündem komisyonu olarak 1 ay boyunca komisyonda kaldı, incelendi ve o şekilde ortak bir karara kanaat getirildi ki bazı noktalarda değiştirerek kabul gördü.” dedi. Konuşmaların sözlü tartışma ile devam ettiği gündem maddesi komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5’inci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “Plan itirazı” hakkındaki yazısı görüşüldü. Gündem maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda oy çokluğu ile karara bağlandı.

HAYATA DESTEK PROJESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündemin bir sonraki maddesinde ise Etüt Proje Müdürlüğü’nün “Hayata Destek Projesi” konulu yazısı görüşüldü. Proje hakkında bilgi veren Meclis Başkan Vekilimiz Cengiz Memiş, “Projenin bütçesi toplam 1 milyon 838 bin 805,34 TL olup; 1 milyon 100 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hibe edilecek. Geriye kalan 738 bin 805,34 TL’si ise projenin eş finansmanı olan Çerkezköy Belediyesi tarafından karşılanacak. 2021 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan ‘Hayata Destek’ isimli projenin kurumumuz tarafından uygulanması; taahhüt edilen 738 bin 805,34 TL tutarındaki toplam eş finansmanın sağlanması; proje yürütümü sırasında proje hesabı açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın yetkilendirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi” dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclis üyeleri tarafından da oy birliği ile karara bağlandı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 1 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ

Toplantının son gündem maddesinde Zabıta Müdürlüğü’nün “ücret tarifesi” hakkındaki müzekkeresi görüşüldü. 2002 mali yılına ölçü ve tartı aletleri muayene ücretlerinin 75 TL olması yönündeki Tarife Komisyonu da oy birliği ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından meclis oturumu sona erdi. Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı 1 Aralık Çarşamba günü Saat 15:00’te yapılacak.