banner265

banner571

06.12.2021, 17:10

Orkide Bakımı Hakkında;Orkideler iyi bakıldıklarında yıllarca güzelliklerini koruyabildikleri gibi çiçekleri açtıkça güzelliği artan süs bitkileridir. Dünya üzerinde 800’ün üzerinde cinsi ve 20.000 in üzerinde türleri vardır. Orkideler çoğunlukla tropik bölgelerde yer almaktadırlar.

Evde yetiştirdiğimiz orkideler Güney Amerika, Singapur gibi tropik ve yarı tropik ormanlarda ağaç üzerlerinde kökleri açıkta, havayla temas edecek şekilde yaşarlar. Kökler o kadar gelişmiştir ki hava neminden faydalanabilir ve zaman zaman yağan yağmuru sünger gibi emip içerisindeki besinleri alabilecek yapıdadır.

Ülkemizde en çok satışı yapılan orkide cinsi Phalaenopsis orkidedir, türe has özellikler: kısa gövde yapısı, geniş yapraklar, beyaz, mavi, eflatun renkli çiçekler ve dayanıklı yapıdır. Bu cins yılda 2 defa çiçek açmakta ve ortalama olarak 12 haftaya kadar çiçeklerini barındırmaktadır eğer bakımı güzel yapılırsa yılda 3 veya 4 defa çiçeklenme görülebilmektedir.

Orkide bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar;
Işık,
Sıcaklık,
Nem,
Sulama,
Toprak,
Saksı Seçimi,
Budama,
gibi hususlardır.

‘’ IŞIK’’ yani güneş faktörü: ışık tüm bitkiler için olmazsa olmaz bir enerji kaynağıdır ışık sayesinde bitkiler kendileri için organik besin bileşenleri üretirler fakat orkide güneş toleransı düşük bir bitkidir.

Eğer orkide yeterli güneş ışığına ulaşamazsa çiçek açmakta zorluk çekmektedir.

  • Sıcaklık: Orkideler için ideal sıcaklık aralığı 18 ºC  ila 29 ºC arasındadır. Daha yüksek veya düşük sıcaklıklar bitkinizin zarar görmesine sebep olacaktır.
  • Nem: Orkide için ideal ne aralığı %50 ila %80 nem aralığıdır orkideler için yüksek nem daha hızlı büyüme anlamına gelmektedir.
  • Sulama: Orkidenin yaşam koşulları dikkate alındığında genelde yapılan hata orkidenin sık sık sulanması gerektiği ve yüksek su ihtiyacı olduğunun zannedilmesidir. Oysa orkide kökleri gün içerisinde çoğunlukla kurudur. 

Sulama yöntemleri ve detayları ile ilgili daha önce oluşturulmuş detaylı bilgiye direkt olarak alıntı ile yer vermek isterim alıntı yapılan yer: https://www.orkidebakimi.com/2011/10/orkide-sulama.html adresidir.
Alıntı Başlangıcı’’
Daldırma yöntemi ile sulama; Bu yöntemde suyun yaprak aralarına girmesine izin vermeden saksı kova, maşrapa benzeri bir kap içerisine daldırılır. Tüm toprak ıslanana kadar (en fazla 1 dakika) bekletilir ve bir kaç defa daldırıp çıkarılarak sulama tamamlanır. Sudan çıkarılan saksı, suyu süzülerek yerine kaldırılır. Eğer bir süre sonra saksı altlığında su birikirse dökülür. Bu yöntem pratik ve kullanışlıdır ancak orkidelerinizde her hangi bir hastalık görülürse tek kovadan yapılan sulamalarda hastalığın diğer bitkilere sıçraması tehlikesi vardır.

Dökme sulama; Bu yöntem musluk altında veya sulama kabıyla üstten sulama yöntemidir. Orkide sulamada genel kabul görmüş bir kural saksı harcı tamamen ıslanana kadar sulamaktır. Bu nedenle dökme sulamada bol suya ihtiyaç vardır. Eğer su kaynağınız orkideler için uygunsa çeşme altına tutarak sulama yapabilirsiniz.

Ne Zaman Sulama Yapmalıyım?

Saksı Ağırlığı Ölçme

Saksı ağırlığı ölçülerek sulama zamanı tespit edilebilir. Bu yöntemde önce suya doyurulmuş saksı ağırlığı not edilir. İlerleyen günlerde bir kaç gün arayla tekrar saksı ağırlığı ölçülür.  Baş parmağınızı 1. boğumuna kadar saksı harcına soktuğunuzda eğer saksı harcı kurumuşsa sulama vakti gelmiş demektir bu ağırlık not edilerek ileride yapılacak sulamalarda yalnızca saksı ağırlığı ölçülerek sulama zamanı tespit edilir.

Tahta Kalem Tekniği

Aslında sulama zamanı tespit etmede en iyi yöntem baş parmak yöntemidir. Ancak sürekli eller kirlendiği için biraz zahmetli olur. Özellikle ofiste orkide bakımı yapanlar için en uygun yöntem kurşun kalem yöntemidir. Bu yöntemde dışı boyalı, cilalı olmayan tahta kurşun kalem 2,5-3 cm kadar saksı harcının tam merkezine yakın yere batırılır. Zaman zaman kalemin ucu çıkarılıp kontrol edilir. Eğer kalem ucu kurumuşsa sulama yapılır.

Kök Rengine Bakarak Sulama Zamanı Belirleme

Şimdiye kadar öğrenilmesini en fazla tavsiye ettiğim yöntem kök rengine bakarak sulama zamanı tayin yöntemidir. Bu yöntemle şeffaf saksılarda yetiştirilen orkideleri hiç hata yapmadan hangi iklimde hangi, şartta olursanız olun çok uzun yıllar yetiştirebilirsiniz. Yöntem çok kolaydır ve profesyonel yetiştiriciler bile bu yöntemi kullanır.

Daha önce bahsettiğimiz gibi orkideler kökleriyle kısmen fotosentez yapabilen yeşil kök renginde olabilen bitkilerdir. Sulama yapıldığında kökler parlak, çimen yeşili olur bu aynı zamanda sağlıklı kök rengine işaret eder. Sulamadan sonra günler ilerledikçe renk açılır ve grimsi, üzeri unlu gibi pastel renge dönüşür saksı tabanına kadar aynı renk hâkim olduğunda yeniden sulama zamanı gelmiş demektir.

Orkide kökleri sürekli nemli olmayı sevmez zaman zaman hafif kuruma ihtiyaçları vardır.

Sulama Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Akşam sulamaları bakteriyel ve mantari hastalıklara davet gibidir. Bu nedenle sulama sabah veya öğle saatlerinde yapılmalıdır.

Sulama kök boğazını geçmeyecek şekilde yapılmalı yaprak aralarına su kaçırılmamalıdır. Eğer su kaçarsa kâğıt mendille emdirilerek alınmalıdır.
Saksı altlığında su kalmamasına dikkat edilmelidir.
Hastalıklı bitkiler varsa daldırma yöntemiyle sulama kesinlikle yapılmamalıdır.
Sulama suyu orkidenin bulunduğu ortamla aynı sıcaklıkta olmalıdır.

Ne Sıklıkla Sulama Yapmalıyım?

Dünyanın en geniş çiçekli bitki ailesi için bu sorunun tek bir cevabı ne yazık ki yoktur. Cattleya gibi bazı orkide türleri kurumayı severler, paphiopedilum, phalaenopsis gibi orkide türleri ise her zaman biraz nemli kalmayı severler. Orkide türü yanında bir çok değişik faktör sulama sıklığını etkiler.

Saksı Türü

Orkide bakımında toprak veya plastik saksılar kullanılabilir. Plastik saksılar yukarıdan aşağı doğru yavaş yavaş kururlar. Saksı üzeri kuru olsa dahi saksı merkezi nemli kalabilir. Bu nedenle daha seyrek sulanmalıdır.

Toprak saksılar gözenekli yapısı sayesinde çevreyle etkileşim halindedir. Plastik saksılara göre daha dengeli ancak daha hızlı kuruma yaparlar. Bu nedenle daha sık sulanmaları gerekir.

Saksı Harcı

Saksı harcı karışımına göre sulama sıklığı çok farklılık gösterebilir. Sphagnum yosunu gibi yüksek su tutucu bir malzeme veya ince taneli saksı harcı kullanılıyorsa seyrek sulama yapılmalıdır. Ağaç kabukları ve iri taneli saksı harçları çabuk kururlar bu sebeple daha sık sulanmaları gerekir.

Çevre

Buharlaşma hızı sulama sıklığını önemli ölçüde etkiler. Nemli yerlerde, serin ve durgun havalarda buharlaşma yavaş olacağından seyrek sulama, kuru ortamlarda, sıcak havalarda ve hava sirkülasyonu olan yerlerde kuruma çabuk olacağından sık sulama yapılmalıdır.

Sulama suyu nasıl olmalıdır?

Orkideler su ihtiyacını süngerimsi kökleri sayesinde hava neminden ve yağmurdan karşılarlar. Yağmurun yapısı incelendiğinde içerisinde yer yüzünden havalanan toz zerrecikleri, çeşitli mineraller ve polenler bulunur, toplam çözünmüş madde miktarı (EC=Tuz oranı) çok azdır. Bu koşullar düşünüldüğünde sulama suyu çok az tuz içermelidir.

Toplam Çözünmüş Madde Miktarı (Tuz Oranı)
Şebeke suyu 0,5-0,7 ms/cm
Kaynak suyu 0,25 ms/cm ( Şişe suların üzerinde EC olarak yazar )
Yağmur suyu 0,02-0,1 ms/cm

Sulama Da Kullanılabilecek Sular
Yağmur suyu
Kaynak suları
Şehir şebeke suyu
Ters ozmoz RO (Reverse osmosis)
Deiyonize su

Şehir şebeke suları orkideler için genel de uygun olmamasına karşın son zamanlar da üretilen hibrit türler musluk sularındaki tuzu tolere edebilecek türlerdir. Eğer musluk suyu kullanılacaksa birkaç gün güneşte dinlendirilerek klorun uzaklaşması sağlanmalıdır. Şebeke suyuyla yapılan sulamalarda saksı harcı üzerinde beyaz renkli tortu oluşuyorsa yeni bir su kaynağı bulmakta fayda vardır.

Su kalitesi gübreleme işlemini yakından ilgilendirmektedir. Su kaliteniz düşükse yalnızca gübreleme dönemlerinde daha kaliteli sulama suyu kullanırsanız orkideleriniz tuz zararı görmeyecektir.

Temiz su kaynaklarıyla zaman zaman yapılan sulama, fazla tuzları temizlemenize yardımcı olacaktır.
Tamamen iyonlarından arındırılmış sular yalnız başına kullanılmamalı şebeke suyu gibi başka bir suyla harmanlanarak kullanılmalıdır.

Alıntı bitişi’’

 

  • Toprak; Orkidenin toprağı kendine özeldir, her toprakta yetişmez. Çeşitli lif ve torflar ile hazırlanmış bir karışım ister. Toprak değişimini saksı değiştireceğiniz zaman yapabilirsiniz.
     
  • Saksı Seçimi; Orkidelerin kökleri ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple orkide saksısı şeffaf ve ışık geçirebilen türde olmalıdır. Saksı değişimi yapılacağı zaman köklere zarar vermemek adına gerekirse saksı kesilerek çıkarılmalıdır ve dışarı çıkan hava kökleri saksı içerisine sıkıştırılmamalıdır.
     
  • Budama, Orkideler çoğunlukla çiçeklendikten sonra 3-4 ay kadar çiçeklerini muhafaza ederler. Çiçekler döküldükten sonra çiçek sapları bir süre daha canlı kalır. Orkide sapınız yeşil olduğu müddetçe hala canlı demektir. Ancak sap kurumaya başlayıp kahverengini aldığında artık çiçekte kalmasının bir yararı olmayacaktır. Kahverengi olan sapı steril bir makas ile çapraz şekilde kesip bitkiden ayırabilirsiniz. Bitki sapı yeşil iken keserseniz, bu kısmı yeni bir orkide üretmek için çelik olarak kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak orkideler tüm yetiştirilme koşulları dikkate alınarak özenle bakılmalıdırlar eğer doğru koşullar sağlanırsa bitkinizin ömrü çok daha uzun olacaktır.
 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11