Pandemi kurulundan flaş fabrika kararı

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı. Kurul, bir fabrika, üretim tesisi, atölye gibi yerlerdeki çalışanlar arasında pozitif vakaya rastlanması halinde, tesisin üretim sürecinin kesintiye uğramaması için diğer tüm çalışanlara yönelik gerekli tarama ve tedbirlerin alınması kararlaştırıldığını duyurdu.

Pandemi kurulundan flaş fabrika kararı

Çerkezköy Bakış- Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları ile belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
Salgınla mücadelede denetim amaçlı üç ayrı ekip (filyasyon, izolasyon ve işyeri denetimleri) kurulması gerekliliği hem yeterli personel, araç, gereç temini hem de süreklilik açısından ciddi sıkıntılara neden olmaktadır.” denildi.
Bu amaçla; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca İl Pandemi Kurulu, Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda oy birliği ile alınan kararlar, yapılan açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı:
1. Takip sisteminin etkin ve verimli olması için:
a. Tanılı veya temaslı olması nedeniyle evlerde izolasyona tabi tutulan kişilerin takibinin/denetiminin fiziksel yöntemlerle yürütülmesinin her geçen gün güçleşmesi nedeniyle fiziksel takip yerine elektronik imkanların biran evvel devreye alınacak.
b. Elektronik takip sistemlerinin devreye alınmasına kadar Covid-19 pozitif tanısı konulanların 2 nci, 4 üncü ve 7 nci günlerde; temaslıların ise 2 nci, 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu günlerde fiziksel takibe tabi tutulacak.
2. İzolasyon denetimlerine yönelik kurulan “mahalle denetim ekiplerinde” gönüllülerin (AFAD gönüllüsü, Kızılay vb.) görev almasının sağlanacak.
a. Ayrıca apartman/site yöneticileri/görevlileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi sürece katkı verebilecek kişilerin de katkısı alınacak.
3. Denetim ekiplerinin personel, araç-gereç ve ihtiyaçlarının teminine yönelik başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları (SYDV’ler dahil) daha fazla katkı verecek.
4. Semptomlu olması nedeniyle test yapılan kişilerin test sonuçlarının alma sürelerinin en aza indirgenmesi ve tanılı ya da temaslı kişilerin biran evvel izolasyona alınması için gerekli tedbirler alınacak.
5. Fabrika, üretim tesisi, atölye gibi yerlerde çalışanları arasında pozitif vakaya rastlanması halinde (Covid-19 tanısı konulan kişi olması durumunda) tesisin üretim sürecinin kesintiye uğramaması için; diğer tüm çalışanlara yönelik gerekli tarama ve tedbirler alınacak.
6. Dönüşümlü olarak görev yapan huzurevi, rehabilitasyon merkezi, bakımevi, cezaevi gibi yerlerdeki personelin görevli olmadıkları dönem içerisinde mümkün olan en üst seviyede izole olmaları konusunda gerekli tembihatta bulunulması/tedbirlerin alınması, göreve başlayacakları dönemlerde yapılan testler ise mümkünse birden fazla yapılacak.
7. Temel askerlik eğitimi sonrasında birliklerine sevk edilen askerlik yükümlülerinin testleri acemi birliklerinde yapılacak. Test sonucu pozitif olanlar eğitim birliklerinde izolasyona alınacak.