Sosyal yardımlar için ek bütçe

Çerkezköy Belediye Meclisi'nin Haziran ayı Meclis toplantıları Meclis Başkan Vekili Cengiz Memiş Başkanlığı'nda Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 2022 Mali Yılı için 5 milyon 305 bin TL ek ödenek yapılması Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal yardımlar için ek bütçe

Çerkezköy Bakış-Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde Meclis Başkan Vekilimiz Cengiz Memiş Başkanlığı’nda yapılan Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Haziran ayı Meclis toplantısının ilk oturumu açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.05.2022 gün ve 35968 sayılı ek bütçe hakkındaki yazısının görüşülmesi ile başladı.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 2022 Mali Yılı için 5 milyon 305 bin TL’lik ek bütçe yapılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

YÖNETMELİK OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan 26.05.2022 gün ve 36285 sayılı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün görev, çalışma yönetmeliğinin tanzim edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclis gündeminin son maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.05.2022 gün ve 36405 sayılı 4 adet Belediye hissesinin satışı ile ilgili müzekkeresi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesinin ardından Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Haziran ayı Meclis toplantısının ilk oturumu sona erdi.

İLK OTURUMUN ARDINDAN KOMİSYONLAR TOPLANDI

Meclis toplantısına verilen aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplanarak Komisyonlara gönderilen gündem maddelerini görüştüler. Komisyonların toplantısının sona ermesinin ardından Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Haziran ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Meclis Başkan Vekili Cengiz Memiş Başkanlığı’nda yapılan ikinci oturumda ilk olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 2022 Mali Yılı için 5 milyon 305 bin TL ek ödenek yapılması Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, gündemin ikinci maddesinde yer alan 4 adet Belediye hissesinin satışı da İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Haziran ayı Meclis toplantıları sona erdi.