'Su faturaları vergilerle birlikte hesaplanmalı'

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü az su tüketimine rağmen yüksek su faturası ödendiği konusuna açıklık getirmek amacıyla bir basın açıklaması yayınladı. TESKİ yaptığı açıklamada su fiyatlarının alınan vergiler ile birlikte hesaplanması gerektiğini ifade etti.

'Su faturaları vergilerle birlikte hesaplanmalı'

Çerkezköy Bakış - TESKİ’den yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı basın yayın organları, sosyal medya ve tarafımıza gelen az su tüketimine rağmen yüksek su faturası ödendiği konularına açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Su ve atıksu bildirimlerinde bulunan su ve atıksu ücreti dışındaki ücretler; 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 22 inci maddesi (1) fıkrasında yer alan; “Atık su ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme, yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.” hükmü gereğince; İlçe Belediyesi Katı Atık Toplama Bedeli, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Bedeli, ÇTV, Bakım Bedeli ve bu bedellere ait KDV gibi ücretleri Su ve Atıksu Bildirimleri üzerinden tahsil edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“KATI ATIK BEDELİNE İTİRAZ ETMEK İSTEYENLER BELEDİYEYE BAŞVURSUN”

TESKİ’den yapılan açıklamanın devamında ise, “İdaremizin belirlemiş olduğu periyotlara göre ayda bir endeks okuma işlemi gerçekleştirilmektedir. Çeşitli sebepler ile okuma süresi 30 günü aşan abonelerimizde yazılım sistemi otomatik olarak kullanım miktarını okuma gün sayısı ile oranlayarak tahakkuk oluşturmaktadır. Yapılan endeks okuma işlemlerinde daha önce tüketimi olmayan durumlarda “Endeks Aynı”, su sayacına ulaşılamadığı durumlarda ise “Abone Okusun” durum kodlarında Su ve Atıksu bildirimleri abonelerimize bırakılmaktadır. Su tüketimi olmayan veya sayaca ulaşılamayan dönemlerde abonelerimizin gecikme zammı ödememesi adına İlçe Belediyesi Katı Atık Toplama Bedeli, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Bedeli, Bakım Bedeli ve bu bedellere ait KDV gibi yasa gereği su faturaları üzerinden tahsil edilen tutarlar tahakkuk edilmemekte yazılım sisteminde ilk endeks okunan döneme ötelenmektedir. Yine su ve atıksu bildirimleri üzerinde açık mavi alanda belirtilen “Diğer Ücretler” adı altında yansıtılan tutarlar Katı Atık Bedelleridir. Katı atık bedellerine itiraz eden abonelerimizin ilgili Belediye Başkanlığına başvuruda bulunarak gerekli düzeltme işlemlerini yaptırması gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.