T.C. ÇORLU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı : E.24955217-2018/679-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 15/02/2024 tarih ve 2018/679 Esas 2024/86 Karar sayılı kararı ile Sanık SERDAR BERBER (Lütfi ve Mürvet oğlu, Silivri, 16/08/1975 doğumlu) hakkında;

MüştekilerErdinç Berberoğlu ve Nilüfer Berberoğlu'na karşıKişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Tehdit suçlarından yapılan yargılama sonucunda davanın zamanaşımı nedeni ile düşürülmesine karar verildiği,
Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, sanığın adres araştırması için yazılan müzekkerelere olumsuz cevap verildiği,gerekçeli kararın sanık SERDAR BERBER'e tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,
İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisindeİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/07/2024

#ilangovtr Basın No ILN02060169