İLAN

T.C. HAYRABOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/39 Esas
DAVALI : AYLİN İLDEŞ -Burdur Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Burdur Merkez/ BURDUR
Davacı Sedat ARABACI tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ve tebliğ edilmiş ise de, ön inceleme duruşma zabtı ve tahkikat duruşma gününe ilişkin adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptı ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
19/09/2023 Tarihli Ön İnceleme Duruşmasında: HMK.nun 140/3. maddesi gereğince uyuşmazlık konusunun, haksız fiilden kaynaklanan 150.000,00 TL manevi tazminat ile 30.000,00 TL maddi tazminat davalıdan tahsili ile davacı tarafa verilmesine ilişkin olduğunun tespitine, HMK.nun 140/3. maddesi gereğince ön inceleme duruşmasına son verilmesine, tahkikatın bu tutanak esas alınarak yürütülmesine ve tahkikat işlemlerine geçilmesine karar verilmiş olup Tahkikat Duruşma Günü: 07/03/2024 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, gelmeyen tarafın yokluğunda tahkikat duruşmasına başlanacağı , tahkikatın tamamlanması halinde gelmeyen tarafa yeniden tebligat yapılmayarak sözlü yargılama aşamasına geçileceği ve gelmeyen tarafın yokluğunda hüküm verileceği hususu, ön inceleme duruşma zaptı ve tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01981658