T.C. TEKİRDAĞ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/475 Esas
KARAR NO : 2023/402
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2023 tarihli ilamı ile TCK 292/1 maddesi gereğince 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Khoda ve Khast oğlu, 1977 doğumlu, İran Vatandaşı, PEIMAN ZAREI tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın TİRAJI 50.000 ÜSTÜ GAZETE VE Yerel internet Haber sitesi (İI)'ınde İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.10.2023

#ilangovtr Basın No ILN01914882