T.C. TEKİRDAĞ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/193 Esas
KARAR NO : 2023/167
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2023 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Arslan ve Kadriye oğlu, 08/12/1980 doğumlu, Edirne, Merkez, Yeniimaret mah/köy nüfusuna kayıtlı MELİH YEZER adına gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ÜZERİNDEKİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.08.2023

#ilangovtr Basın No ILN01878858