İLAN
TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/700
KARAR NO : 2021/1752
Mahkememizden verilen 24/11/2021 tarih ve 2021/700 Esas 2021/1752 Karar sayılı Vasiyetname Açılması davasında müteveffa Fahri Yemenicioğlu mirasçılarından Gökalp Yemenicioğlu'na tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyip tebligat da yapılamadığından mahkememizin 24/11/2021 tarih ve 2021/700 Esas 2021/1752 Karar sayılı gerekçeli kararının 25748324218 TC kimlik numaralı mirasçı Gökalp Yemenicioğlu'na ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01920311