Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu

Adalet Bakanlığınca Tekirdağ, Denizli ve Malatya'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu

Çerkezköy Bakış-Kararda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.AA