Temmuz ayı Meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı

Çerkezköy Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı Meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkan Vekili Cevdet Aykaç Başkanlığı'nda yapılan toplantı ile gerçekleştirildi.

Temmuz ayı Meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı

Çerkezköy Bakış-Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı Meclis toplantısının ilk oturumu açılış ve yoklama ile başladı.


Ardından gündemin ilk maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2022 gün ve 38442 sayılı Çerkezköy muhtelif imar planları plan notu ilavesi hakkındaki yazısı görüşülerek incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.06.2022 gün ve 38534 sayılı Gazi Osman Paşa Mahallesi 332 ada 1 parselin güneyi hakkındaki yazısı görüşülüp İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2022 gün ve 38724 sayılı Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

HİSSE SATIŞLARI KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Türkiye Muhtarlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Tahsin Akgün’ün Belediye Başkanlığı’na verdiği 4 günlük eğitim semineri konulu dilekçenin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün muhtelif parsellerde yer alan Belediye hisselerinin satışı ile ilgili talebi görüşülerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Belediye Meclis gündeminin 6. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.06.2022 gün ve 38890 sayılı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parsel hakkındaki yazısı görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, gündemin 7. maddesinde alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.06.2022 gün ve 38912 sayılı Çerkezköy İstasyon Mahallesi 1591 ada 7 parsel hakkındaki yazısı da görüşülerek yine İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

MECLİS ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİDEN TOPLANACAK

Belediye Meclis gündemine sonradan ilave edilen İmar ve Şehircilik Fevzipaşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı Meclis toplantısının ilk oturumu sona erdi. Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu 6 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’da yapılacak.