TEOG tercihleri sürüyor

TEOG kapsamında devlet lisesine giriş için tercihler 25 Temmuz'a kadar sürecek.

TEOG tercihleri sürüyor

Çerkezköy Bakış - Çerkezköy’deki yüzlerce 8’inci sınıf öğrencisi TEOG tercihlerini e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. 15 Temmuz’da başayan TEOG tercihleri 25 Temmuz'a kadar devam edecek.

25 TEMMUZ’DA TAMAMLANACAK

Çerkezköy’deki yüzlerce 8’inci sınıf öğrencisi TEOG tercihlerini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tercihlerin sorunsuz ve doğru yapılabilmesi için kılavuz hazırladı.
Tercihler, 25 Temmuz saat 17.00’ye kadar e-okul sisteminden yapılabilecek.

MÜDÜRLÜK ONAYLAYACAK

Tercihler mutlaka herhangi bir okul müdürlüğünden elektronik ortamda onaylatılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda tercih işlemi tamamlanacak. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak. Onaylanan tercih formunun iki nüshası alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak, biri okulda, diğeri velide kalacak. Onaylama bitince düzeltme yapılamayacak.

EN FAZLA 25 OKUL SEÇİLECEK

Öğrenciler, en fazla 25 okul tercihinde bulunabilecek. Liste oluşturulurken okulların tercih kodları, öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan tablolarındaki yüzdelik dilimi, yerleştirmeye esas puanın dikkate alınması ve özellikle okulların kontenjan durumları ve tanıtım bilgilerinin incelemesi gerekecek.

ÖZEL OKUL TERCİHİ

Özel okullara gitmeye karar verenler, “Özel okula kayıt yaptıracağım, tercih yapmayacağım” butonunu işaretleyecek. Bu öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Bu butonu işaretlediği halde 9 Eylül’e kadar herhangi bir okula giremeyen öğrencinin kaydı, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

TERCİHLERDE HANGİ YOL İZLENİYOR

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabiliyor. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e¬okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabiliyor. Yapılan tercihler ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacak.

25 OKULA KADAR TERCİHTE BULUNULABİLECEK

Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabilecek. Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e¬okul.meb.gov.tr internetadreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 15-25 Temmuz 2016 (en geç saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacak. Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarakokul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek.

TEOG YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarınayerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü,esas alınarak yapılacak. 9-15 Ağustos 2016, 19-23 Ağustos 2016, 26-31 Ağustos 2016 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezi olarak yapılacak.
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. ‘Özel okula kayıt yaptıracağım tercih yapmayacağım’ butonunu işaretlediği halde 9 Eylül 2016 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 8 AĞUSTOS’TA İLAN EDİLECEK

YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 8 Ağustos 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek.
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.