Türk-Ekvator İş Konseyi Başkanlığı'na TEVER seçildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Tever, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Ekvador İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Tever ayrıca Türk-Brezilya ile Türk-Kolombiya İş Konseyi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Türk-Ekvator İş Konseyi Başkanlığı'na TEVER seçildi

ÇERKEZKÖY BAKIŞ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri seçimlerinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Tever Türk-Ekvador, Türk-Brezilya ve Türk-Kolombiya İş Konseylerinde görev aldı.
TÜRK-EKVADOR İŞ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ
İstanbul’da önceki gün yapılan seçimlerde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Tever, Türk-Ekvador İş Konseyi Yürüme Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Dursun Ali Tever ayrıca Türk-Brezilya ile Türk-Kolombiya İş Konseyi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.  
İÇ PAZAR İLE YETİNEMEYİZ
Dursun Ali Tever, günümüzde firmaların sadece iç pazar ilişkisi ile yetinmesinin mümkün olmadığını söyleyerek “Özellikle Türkiye gibi büyük ölçüde libere edilmiş ve edilmekte olan pazarlardaki yüksek rekabetin getirdiği koşullara ayak uydurabilmek için firmaların dış Pazar deneyimine ve payına sahip olması temel koşullardan biridir. Ayrıca Türk firmalarının girişimcilik, risk alma ve dinamizm açısından son derece olumlu bir gelişim içinde olmalarına karşın iç ve dış pazarlarda rekabet gücüne sahip olabilmeleri için sermaye, teknoloji ve know-how desteğine ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. Bu destekler büyük ölçüde yurt dışı ilişkiler ile sağlanabilmektedir.’’ Dedi.
“DEİK İŞ DÜNYASINA KATKI SAĞLIYOR’’
DEİK’in görevlerinden bahsederek sözlerini sürdüren Tever, “DEİK’in temel görevi bünyesindeki iş konseyleri aracılığıyla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bu ilişkileri kurmak, firma ile planları ve stratejileri için gerekli bilgileri sağlamak, dış ilişkilerde karşılanan ve yeni işbirliklerin oluşumunu olumsuz etkileyen sorunları belli ölçülerde bertaraf etmek, firmaların yabancı muhatapları ile bir araya gelmektir. Toplam 109 iş konseyini bünyesinde barındıran DEİK, her yıl yurtiçi ve yurt dışında 600 civarında toplantı düzenleyerek DEİK üyelerini diğer ülkelerin firmaları, üst düzey devlet adamları, diplomatik misyonlar, çeşitli araştırma kuruluşları ve akademik kurumların temsilcileri ile bir araya getirmektir. Bu organizasyonlar firmalara doğrudan iş bağlantısı ile sonuçlanabilecek temaslar-tanışıklıklar sağladığı kadar, diğer ülkelerde ve dünyada meydana gelen ve iş hayatını, karar verme mekanizmalarını etkileyecek önemli gelişmelerden birinci elden haberdar olmak imkanını da vermektir.’’ Diye konuştu.
“OLUŞTURULAN SİNERJİDEN TÜM ÜYELER YARARLANMAKTADIR’’
Tüm iş konseylerinin aynı çatı altında faaliyet göstermesi nedeniyle oluşturulan sinerjiden tüm üyelerin yararlandığını kaydeden Tever “çok taraflı işbirliği için uygun zemin oluşturuyor. Üye olmak isteyen firmalar da iş yapabilecekleri ülkelerini belirleyerek üyeliklerini bu şekilde oluşturma hakkına sahiptirler. DEİK Üyeliği farklı pazarlarda yer almak isteyen firmalar için ciddi imkanlar sağlamaktadır. DEİK’in bir diğer önemli işlevi Türk firmalarının yurt dışı iş bağlantısı kurarken karşılaştıkları iş veya dış kaynaklı sorunları gerekli mekanizmalara aktararak çözüm getirilmesini talep etmektir. Aynı şekilde Türkiye’de yatırım yapmayı veya proje finansmanı getirmeyi planlayan yabancı firmaların karşılaştıkları sorunlar ve yatırım ortamına ilişkin öneriler takip edilerek ilgili mercilere yansıtılmaktadır. Üye firmaların yabancı ortak veya proje finansmanı aradıkları projelerin potansiyel girişimcilere veya uluslar arası finans kuruluşlarına tanıtımında da DEİK rol üstlenebilmektedir. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve benzeri kurumlar ile kurulan temas ağları firmaların bu yöndeki taleplerini karşılayabilecek niteliktedir.’’ İfadelerine yer verdi.