Yılmaz'a mahkemeden şok

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) meclis üyeliği üst üste 4 meclis oturumuna katılmadığı gerekçesiyle düşürülen ve ardından Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 'yürütmeyi durdurması' nedeniyle görevine geri dönen Rahmi Yılmaz, odanın üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası meclis üyeliği kesin olarak düştü. 

Yılmaz'a mahkemeden şok

Çerkezköy Bakış - Geçtiğimiz Ekim ayında, son 6 ay içerisinde yapılan meclis toplantılarının yarısından bir fazlasına katılmadığı gerekçesiyle Rahmi Yılmaz’ın ÇTSO Meclis üyeliği meclis başkanlığı tarafından düşürülmüştü. Yılmaz’dan boşalan koltuğa ise yedek üye atanmıştı. Bu süre içinde ise Rahmi Yılmaz Tekirdağ İdare Mahkemesine başvurdu. 30 Ocak günü ise mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar ile Yılmaz’a meclis üyeliğine geri dönüş hakkı doğdu. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu.Görülen davada üst mahkeme Yılmaz’ın her ayın üçüncü Salı günü  yapılan ve 21 Mart ile 19 Mart 2017 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilen 6 meclis toplantısından 4’üne kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın toplantılardan haberdar olduğu halde katılmadığının görüldüğünü belirtti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi verdiği kararda şu ifadelere verdi: Bu durumda, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi olan davacının, son 6 ay içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadığından bahisle meclis üyeliğinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.  Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından itirazın kabulüne, Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin 30 Ocak 2018 tarihli kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

Bu kararın ardından rahmi Yılmaz’ın üyeliği kesin olarak düştü.

İŞTE O KARAR:

 

Yorumlar 2
Ali 01 Mart 2018 23:03

Nisan ola hayrola...karadenizlinin inadı ağır basacak gibi duruyor...

Mehmet 01 Mart 2018 22:45

Bir korku sarmış belli,bari belli etmeyin.nisan ola hayrola...