İlk Kelimeler Yakın Çevreden Seçildi: Çocuklar İlk Olarak "Anne" Yazacak

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilir. Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi’nde öğrencilerin anlamını bildiği sözcüklere ulaşacak heceler elde etmek önemlidir. Elde edilen hecelerden öğrencinin yakın çevresinde bildiği, duyduğu ve deneyimlediği sözcüklere ulaşılmalıdır.

Öğretim Süreci ve Önemi

Ulaşılan sözcükler vasıtasıyla öğrencinin ön bilgilerine uygun ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak cümleler oluşturulmalıdır. Seslendirme aşamasında öncelikle anlamlı hece ve sözcükler kurmayı hedefleyen bir anlayışla öğretim süreci devam ettirilmelidir. Bilişsel ve psikomotor becerilerin birlikte kullanıldığı ilk okuma yazma öğretim sürecinin önemli bir işlevi bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  başvuruları başladı Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  başvuruları başladı

İlk okuma yazma süreci sadece harflerin seslendirilmesi ve formlarının kopya edilmesi değil aynı zamanda bilişsel gelişimin etkin kılınmasıdır. İlk okuma yazma öğretimi dört dil becerisini kapsayan bir süreçtir. Dinleme eğitimi çalışmaları ile başlayıp konuşma ve yazmayı da içine alarak bağımsız okuma yazmaya kadar uzanan ilk okuma yazma öğretimi, öğrencinin bağımsız öğrenmesinin temelini oluşturmaktadır.

İlk okuma ve yazmaya başlama sürecinde önerilen basamaklar tamamlanmadan yeni ses öğretimine geçilmemelidir. İlk okuma yazma süreci, harf grupları ve öngörülen süreler Şekil 1’de verilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi