ÇTSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO), Mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Mecliste, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

ÇTSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Çerkezköy Bakış - Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Oda Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da katıldı.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Yoklama ve açılışın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Şubat ayı gelir- gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi görüşüldü. Madde, oy birliği ile kabul edildi.  Gündemin bir diğer maddesi olan Sırbistan/Belgrad iş gezisi için meclisten görevlendirme yapılması görüşüldü. Meclis, konuyu görüşerek, 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iş gezisi için görevlendirme yapmama kararı aldı.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

İş gezisi gündeminin görüşülmesinin ardından gündemin bir diğer maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 31.01.2019 tarih 42/5 sayılı kararı ile adresleri tespit edilemediği için askıya alınan üyelerden Oda Muamelat Yönetmeliği 14’üncü maddenin ikinci fıkrası “bu kararı takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içerisinde adres ve durumlarını bildirmeyenler Türk Ticaret Kanunu ve 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.”  hükmüne göre Yönetim Kurulunun 11.03.2022 tarih 165/9 sayılı kararı ile 55 üyenin Oda Muamelat Yönetmeliğinin ilgili hükmüne istinaden oda kayıtlarının silinmesi meclise sunuldu. 55 üyenin üyeliklerinin ilgili mevzuat gereği oda kayıtlarından silinmesine oybirliği ile karar verildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temennilerinin aktarılmasının ardından meclis son buldu.