HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

1-Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı  gayrimenkullerin  kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 45i'nci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile  yapılacaktır.
2-KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN 
SIRA NO MAHALLE ADRESİ /MEVKİİ ADA/
PARSEL
CİNSİ  AYLIK  KİRA  BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
 TARİHİ 
İHALE
 SAATİ 
1 AYDINEVLER   HEKİM SOK NO:2 1319 / 1 İŞYERİ  2.500,00  9.000,00 12.06.2024 09:30
2 BUZAĞCI  1407. SOK. NO:12/1  950 LOJMAN  250,00  900,00 12.06.2024 09:40
3 BAYRAMŞAH  BARAJ CAD. NO:13A 892 İŞYERİ  300,00  1.080,00 12.06.2024 09:50
4 BÜYÜKKARAKARLI  GAZİ KORELİ ÖMER ÖZEK CAD. NO:22 180 / 2 İŞYERİ  600,00  2.160,00 12.06.2024 10:00
5 Ç.MÜSELLİM   ATATÜRK CAD. NO:88A SIRA DÜK.3 NOLU 389 / 6 İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 10:05
6 Ç.MÜSELLİM   ATATÜRK CAD. NO: 88B SIRA DÜK. 4 NOLU 389 / 5 İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 10:10
7 Ç.MÜSELLİM   ATATÜRK CAD. NO:90C SIRA DÜK. 6 NOLU 389 / 3 İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 10:15
8 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:92 SIRA DÜK.9 NOLU İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 10:20
9 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD NO:92B. SIRA DÜK.10 NOLU İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 10:25
10 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:92A  SIRA DÜK.11 NOLU İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 10:30
11 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:102A  PASAJ 1 NOLU  394 / 7 İŞYERİ  1.000,00  3.600,00 12.06.2024 10:35
12 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:102B  PASAJ 2 NOLU  394 / 7 İŞYERİ  700,00  2.520,00 12.06.2024 10:40
13 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:102C PASAJ 3 NOLU  394 / 7 İŞYERİ  700,00  2.520,00 12.06.2024 10:45
14 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:102F PASAJ 5 NOLU  394 / 7 İŞYERİ  700,00  2.520,00 12.06.2024 10:50
15 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:25A TAMİRHANE 2 NOLU  386 / 6 İŞYERİ  700,00  2.520,00 12.06.2024 10:55
16 Ç.MÜSELLİM  ATATÜRK CAD. NO:27 TAMİRHANE  4  NOLU 386 / 6 İŞYERİ  700,00  2.520,00 12.06.2024 11:00
17 Ç.MÜSELLİM  1971. SOK. NO:29/1  369 / 1 İŞYERİ  1.800,00  6.480,00 12.06.2024 11:05
18 ÇENE  1804. SOK. NO:1C 104 / 1 İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 11:15
19 ÇIKRIKÇI   2101. SOK. NO:11 195 / 1 İŞYERİ  400,00  1.440,00 12.06.2024 11:25
20 DANIŞMENT ULUS CAD. NO:9B 1347 İŞYERİ  300,00  1.080,00 12.06.2024 11:35
21 DAMBASLAR  2207. SOK. NO:2B İŞYERİ  400,00  1.440,00 12.06.2024 11:45
22 DELİBEDİR  2404. SOK. NO:1A  209 / 15 İŞYERİ  300,00  1.080,00 12.06.2024 11:55
23 İSMAİLLİ  3105. SOK. NO:1 121 / 1 İŞYERİ  300,00  1.080,00 12.06.2024 13:10
24 İLYAS  BELEDİYE HAL ÇARŞISI SOK. NO:2C  1192/16 İŞYERİ  2.500,00  9.000,00 12.06.2024 13:20
25 KABAHÖYÜK  3208. SOK. NO: 13B 123 / 6 İŞYERİ  500,00  1.800,00 12.06.2024 13:30
26 KADRİYE  3305. SOK. NO:2  İŞYERİ  200,00  720,00 12.06.2024 13:40
27 KADRİYE 3313. SOK. NO:1/1 1651 İŞYERİ  400,00  1.440,00 12.06.2024 13:50
28 KARAKAVAK  BÜYÜKMANDIRA CAD. 1B    53 İŞYERİ  600,00  2.160,00 12.06.2024 14:00
29 KARAKAVAK  BÜYÜKMANDIRA CAD. NO:1/2C 53 İŞYERİ  600,00  2.160,00 12.06.2024 14:10
30 KARAKAVAK  BÜYÜKMANDIRA CAD. NO:1/1A 53 LOJMAN  700,00  2.520,00 12.06.2024 14:20
31 KARAKAVAK  BABAESKİ/1 SOK. NO:4 94 İŞYERİ  600,00  2.160,00 12.06.2024 14:30
32 KEMALLER 3903.SOK. NO:1 İŞYERİ  300,00  1.080,00 12.06.2024 14:40
33 KEMALLER 3903.SOK. NO:1/1 İŞYERİ  300,00  1.080,00 12.06.2024 14:50
34 LAHANA  ŞEHİT ER HÜSEYİN ÇETİN CAD. NO:11C 140 / 3 İŞYERİ  600,00  2.160,00 12.06.2024 15:00
35 MUZRUPLU ÖMER AKSOY CAD. NO:2 119 / 13 İŞYERİ  400,00  1.440,00 12.06.2024 15:10
36 SUSUZMÜSELLİM GAZİ PAŞA CAD. NO:1  209 / 4 İŞYERİ  1.000,00  3.600,00 12.06.2024 15:20
37 SUSUZMÜSELLİM 5110. SOK. NO:3C 208 / 9 LOJMAN  750,00  2.700,00 12.06.2024 15:30
38 UMURBEY  5606 SOK. NO:1  133 / 26 İŞYERİ  600,00  2.160,00 12.06.2024 15:40
39 UMURBEY  5606. SOK.  NO:1A 133 / 26 İŞYERİ  300,00  1.080,00 12.06.2024 15:50
KİRALANACAK ÇAYIR 
SIRA NO MAHALLE  MEVKİİ ADA  PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ
(M2) 
KULLANILAN ALAN M2 DÖNÜM
BEDELİ 
İHALE
BEDELİ 
CİNSİ  GEÇİCİ
TEMİNAT 
İHALE
 TARİHİ 
İHALE
SAATİ
1 K.KARAKARLI OVA  139 1 13.301 13.301 500,00 6.650,50 ÇAYIR  997,58 12.06.2024 16:00
KİRALANACAK ARSA 
SIRA NO MAHALLE  MEVKİİ ADA  PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ
(M2) 
KULLANILAN ALAN M2 CİNSİ AYLIK LİRA BEDELİ  YILLIK KİRA
 BEDELİ 
GEÇİCİ
TEMİNAT 
İHALE
 TARİHİ 
İHALE
SAATİ
1 DELİBEDİR  KÖYİÇİ  213 3 905,97 905,97 ARSA  1.000,00 12.000,00 3.600,00 12.06.2024 16:10
3- İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte, Belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkul  kiralama  işlerine ait şartnameler Belediye Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. Kiralama ile ilgili belgeler istenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir. İşyeri, Arsa ve lojmanlara ait kiralama süresi 3 (Üç) yıl, çayır kiralama süresi 2 (iki) yıldır. 
4 – KİRALAMA  İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERİN: 
   a- Geçici teminatların ihale günü ihale saatine  kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08   İban nolu hesaba yatırıldığına dair dekont veya Geçici Teminat Mektubu, Kanuni ikametgah belgesi, Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, Çayır kiralamasında Çiftçilik Belgesi, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, İstekli dernek,tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri, İhalelere katımaktan yasaklı olmadığına dair belge, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair belgelerini ihale komisyonuna ibraz edilmesi şarttır. İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir.
#ilangovtr Basın No ILN02041678