Genç kadın kendini 2. kattan aşağıya attı Genç kadın kendini 2. kattan aşağıya attı

Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından bir süre önce Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve bazı okul müdürleri hakkında “Görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma izni verilmişti. Gümüş, daha sonra Ergene ilçesine öğretmen olarak atanmıştı. Gümüş ve diğer okul müdürleri kendileri hakkında verilen soruşturma izninin kaldırılması amacıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. 
Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, ceza soruşturması yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibarıyla mevcut olmadığı sonucuna ulaşıldığından, itirazların kabulüne, soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verdi. 

Mahkemenin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonunda öğrencilere karne ile birlikte dağıtılacak kitapların alımında fiyat araştırması yapılmayarak çalıştıkları yayınevinden alım yapılmasını sağladıkları, kitapların ödemesini hayırseverleri yaptığı halde Bakanlıktan ödenek talep ettikleri ve kitapların bedelini okul aile birliklerine fatura ettirdikleri, Bakanlıktan talep edilen ödeneğe istinaden okul müdürlerinden bir komisyon oluşturarak okul müdürlerine muayene ve kabul komisyonunun tutanaklarını imzalattırdıkları, kitap alımı için kurulan komisyonda fazladan ödeme yapılmasına sebebiyet verdikleri, öğrencilere karne ile birlikte dağıtılacak kitapların alımında kitapların tümünü görmeyerek ve sayımını yapmayarak fazladan ödeme yapılmasına sebebiyet verdikleri iddiaları nedeniyle soruşturma izni verildiği anlaşılmakta ise de; somut olayın niteliği ve dosya münderacatına göre, soruşturma konusu kitapların alım, dağıtım ve teslimine ilişkin usuli muamelelerde eksikliklerin kamu zararına yol açmayıp disiplin hukukunun konusunu oluşturacak mahiyet arz ettiği anlaşılmakta olup, ceza soruşturması yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibariyle mevcut olmadığı sonucuna ulaşıldığından, itirazların kabulüne, itirazlara konu soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın kaldırılmasına, ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine, 4483 sayılı Yasa’nın 11. maddesi uyarınca, kararın birer örneğinin de ilgililere tebligata çıkarılmak üzere dosyanın Çerkezköy Kaymakamlığına gönderilmesine, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.”

Muhabir: Barış Karapaça