Kurban kesim ücreti açıklandı

Çerkezköy Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı. Buna göre, kurban alım ve kesim yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulacak, girişlere el dezenfektanı konulacak. Ayrıca kurban kesim ücretleri büyükbaş 300, küçükbaş ise 100 TL olarak belirlendi.

Kurban kesim ücreti açıklandı

Çerkezköy Bakış- 2020 Yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için “Çerkezköy İlçe Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu” Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban başkanlığında toplandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, karar kamuoyu ile paylaşıldı.

K A R A R

1.5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan 2010/07, 2010/13 ve 2013/16 sayılı genelgelerinde bildirilen şartları taşıyan kurbanlık hayvanların Trakya dışından ilimize sevkinde bu konudaki denetimlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi, ilgili kurum ve kuruluşlarca sıkı bir şekilde devam ettirilmesine, 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda ilçemize kurbanlık hayvan girişlerinin 01.07.2020 tarihinden itibaren izin verilmesine, Kurbanlık hayvanların İlçemize  giriş noktalarında, Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İlçe  Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına, Yıl boyu denetim ve kontrolü yapılan Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında 08.07.2020-05.08.2020 tarihleri arasında, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince oluşturulacak ekipler tarafından, sorumluluk alanları içinde bulunan kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte, daha sıkı denetim yapılması amacıyla 7/24 saat esasına göre nöbet tutulmasına ve hayvan hareketlerinin belge kontrolünün yapılmasına, Deniz yoluyla İlimize giriş yapacak olan hayvan nakil araçlarının denize kıyısı olan Marmara Ereğlisi, Süleymanpaşa, Şarköy ve Saray İl/İlçe Belediyeleri ve İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kontrol edilmesine, Denetimler esnasında, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken belgeler olmadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yediemin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda, İl/İlçe Belediyelerinin göstereceği yerde masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere karantinaya alınmasına ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak İlçe Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 10.07.2020 tarihine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi)’ne girilmesine, İlçemizde Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen Kurbanlık hayvan satış ve kesim yeri bilgilerinin uygun vasıtalarla halka duyurulmasına, Kurbanlık hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine, Kurban satış ve kesim yerlerinde COVİD-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,

b. Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,

c. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,

d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,

e. Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır, Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

f.  Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına.

g. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına,

h.  Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,

i. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına,

j.  Girişte el antiseptiği kullanılmasına,

k. Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına,

l. Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,

m. Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,

n.  Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,

o. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına,

p.  Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,

r. Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,

Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

a.   Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

b. Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılır. Ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

c. Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İlçe Belediye Başkanlıklarınca kendi görev sahalarına giren ve “Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda veteriner hekim ve araç görevlendirilmesine, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,

Belediye Başkanlığı tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerinin taşeron firmalara verilmesi durumunda, yapılan sözleşmenin alınan komisyon kararları doğrultusunda hazırlanması, satış ve kesim yerlerinin belediye veteriner hekimleri ve zabıta görevlilerinin kontrol ve denetiminde olmasının sağlanmasına,

Halk Eğitim Müdürlğünce, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine,

İlçe Müftülüğü tarafından kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personele tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenmesine,

 İlçe Belediye Başkanlıklarınca, meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı karantina yerlerinin belirlenmesine ve Kurban Bayramından en geç 15 gün önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesine, karantina alanı olarak belirlenen yerlere “KARANTİNA” ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli hayvan tespit edildiğinde zabıta eşliğinde bu hayvanların karantinaya alınmasına,

Kurban bayramı müddetince İlçe Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulacak ekipler ve görevlendirilen yetkililerce ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine, İlçe Belediye Başkanlığının beyaz masa telefonlarına (153 ) ve 726 10 59  nolu beyaz masa telefonlarına şikâyetlerin bildirilmesine,

Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek. İlçe Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesinin sağlanmasına,

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından sorumluluk alanı içerisindeki satış ve kesim yerlerinde görev yapacak resmi görevlilerin isim ve iletişim bilgilerinin Kurban Bayramı’nda görevli kurumlara bildirilmek üzere İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu adına İlçe Müftülüğüne gönderilmesine,

İlimiz sınırları içerisinde küpesiz/belgesiz olarak yakalanan hayvanların en yakın kesimhaneye götürülmesi esnasında taşıma araçlarına emniyet güçleri tarafından eşlik edilmesi amacıyla emniyet güçlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurlarının alınmasına, kurban bayramı ve öncesi ile kurban bayramı süresi boyunca küpesiz ve/veya belgesiz olarak Trakya dışından geldiği tespit edilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimhanelere sevkleri esnasında lojistik hizmetlerin Belediye Başkanlıkları tarafından sağlanmasına,

 Kurban raporu ve kurban istatistiklerinin 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 5. Maddesi (t) fıkrası hükmüne göre 04/09/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) veri tabanına girilmesine,

 Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,

Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına,  görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesinin sağlanmasına, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama araç sayısının arttırılmasına,

İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından satış yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere, yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına,

Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün İlçe Belediye Zabıta birimlerinin aralıksız denetim yapmalarına,

İlçe ve mahallelerde ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsaları dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, İlçe Belediye Başkanlıkları Zabıta birimleri ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sorumluluk alanlarındaki geçici izin belgesi bulunmayan hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına,

Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanlara ait kulak küpelerinin kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar ve belediye görevlileri tarafından toplanarak kulak küpe listelerinin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yedi (7) gün içinde teslim edilmesine,

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından Kurban Bayramından sonra yapılacak olan değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanacak raporun, 16.09.2019 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına Tekirdağ İl Müftülüğüne göndermesine,

İlgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2019 yılı Kurban hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. Maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına,

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine,

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kurban Rehberi” nin İlçe Belediye Başkanlığı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile İlçe Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına,

Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına,

Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda İlçe Müftülüklerince camilerde hutbe ve vaazlarla açıklamalar yapılmasının sağlanmasına,

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için İlçe Müftülüğünün, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ve İlçelerdeki ilgili kuruluşların Web sayfalarında yayınlanmasına, Basının bilgilendirilmesine, muhtarlık, cami ilan panolarına asılmasına; Ayrıca, T. Diyanet Vakfı tarafından gönderilen billboard ve afişlerin belediyemizce halkın görebileceği uygun yerlere asılmasına,

Kurbanlık hayvan satış yerlerine 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirtilen hususlara uymayan, küpesiz ve belgesiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişlerine izin verilmemesine, olumsuzlukların tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

İlçe belediyesi tarafından Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, bu tebliğin 15 nci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunularak uygulamaya konulmasına,

Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin 5. Maddesi (m) fıkrasında belirtilen “Kesim Yerlerinde Komisyon Üyesi Kurum ve Kuruluşlardan Yeterli Sayıda Personel Görevlendirilir ve Ücretleri Kurban Komisyonu Hesabından Ödenir.” hükmü gereğince; İlçe kurban komisyonunca belirlenen bir bedelin Kurban Satış ve Kesim Yerlerinden tahsil edilerek, açılacak hesaba yatırılmasına ve ilgili hesaptan görevlendirilen personele ödeme yapılmasına,

İlçemizde 2020 yılı Kurban Kesim Ücretlerinin;

Büyükbaş Kurbanlıklar için: 300-TL.

Küçükbaş Kurbanlıklar için: 100-TL.

- Tesislerden yararlanma için:    50-TL.

- Özel Toplu Kesim Yapmak İsteyen Tesisler İçin: 1.500-TL. olarak belirlenmesine ve de kamuoyuna duyurulmasına;

Kurban Bayramı süresince Tarım ve Orman İşleri Müdürlüğünden 2 (iki) İlçe    Belediyesinden 1 (bir) araç tahsis edilmesine, ihtiyaç halinde ise; İlçe Müftülüğüne ait hizmet aracının da görevlendirilmesine,

Bu kararın birer örneğinin gereği için; Belediye Başkanlığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Ticaret Odası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.