Rusya'nın Adalet Bakanlığı, LGBT hareketini ve onun çeşitli alt yapılarını, yargı kararları doğrultusunda yasaklama ve tasfiye sürecine tabi tuttu. Bu hareket, ülkenin en yüksek yargı organı tarafından "aşırılıkçı" olarak nitelendirilmişti.

Türkiye-Çin Ekonomik Forumu düzenleniyor Türkiye-Çin Ekonomik Forumu düzenleniyor

Rusya Adalet Bakanlığı'nın, LGBT hareketini ve bağlı alt kademelerini yasaklama ve tasfiye kararı alması, uluslararası alanda tepkilere neden oldu. Bu karar, Yüksek Mahkeme'nin LGBT hareketini "aşırılık yanlısı bir örgüt" olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

Rusya'nın Adalet Bakanlığı, son dönemlerde tartışma konusu olan bir karara imza attı. LGBT hareketi ve onun çeşitli alt yapılarını, resmi bir mahkeme kararıyla yasaklı ve tasfiye edilmesi gereken örgütler listesine ekledi. Bu karar, LGBT topluluğuna yönelik baskıların yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.

Yakın zamanda, Yüksek Mahkeme tarafından alınan bir kararla, LGBT hareketi "aşırılık yanlısı" olarak etiketlendi. Bu sınıflandırma, Adalet Bakanlığı'nın harekete yönelik yasaklama kararının hukuki bir zemin kazanmasını sağladı.

Bu gelişme, uluslararası alanda geniş yankı buldu. Birçok insan hakları örgütü ve yabancı devlet, Rusya'nın bu adımını sert bir dille kınadı. LGBT bireylerin haklarının ihlal edildiği ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı vurgulandı.

LGBT Nedir?

Cinsel yönelim, bir bireyin aynı cins veya karşı cins ile duygusal ve cinsel anlamda ilgi duyması olarak tanımlanır. LGBT, LGBTT ve LGBTİQ gibi kısaltmalar, bu çeşitliliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Renkli gökkuşağı bayrağı ile simgelenen LGBTİ hareketi, farklı cinsel kimlikleri kabul etmenin bir göstergesi olarak öne çıkar.

LGBT, aslında 1980'lerin sonlarına doğru, "gay" teriminin yerine geçerek topluluğu temsil etmeye başlamış bir kısaltmadır. Zamanla, topluluk içindeki çeşitliliği daha iyi yansıtmak adına, LGBTT (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, travesti) ve LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, interseks) gibi varyasyonlar kullanılmaya başlanmıştır. "LGBT" terimi, eşcinsel hakları mücadelesinde önemli bir yer tutar.

LGBT Açılımı Nedir?

Eşcinsel, travesti, transseksüel ve biseksüel bireyleri kapsayan LGBT hareketi, topluluk içindeki çeşitliliği nedeniyle çatı bir terim olarak kabul edilir. Bu çatı terim zaman içinde gelişim göstererek, lezbiyenlerin toplumda daha görünür olması adına "L" harfinin başa alınmasıyla LGBTT olarak değişmiştir. Uluslararası bazı örgütler, interseks ve queer bireyleri temsil etmek için bu kısaltmaya "I" ve "Q" harflerini eklemiştir.

LGBT ve eşcinsellik tarihi, M.Ö. 2000-3000 yıllarına kadar uzanır. En eski yazılı kaynaklar, Eski Mısır, Sümerler ve Hititler gibi medeniyetlere dayanmaktadır. Özellikle Hititler ve Yahudiler gibi eski topluluklar, LGBT tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hitit yasalarında, M.Ö. 1400'lü yıllara tarihlenen, erkekler arasında evliliğe izin veren düzenlemeler bulunurken, Yahudilerin eşcinselliğe karşı tutumu, Batı uygarlığının bu konudaki yaklaşımının temelini oluşturmuştur.

Editör: Haber Merkezi