T.C.
MARMARAEREĞLİSİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/153 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/153 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, 0 Ada, 5892 Parsel, 47 Nolu Bağımsız Bölüm Marmaraereğlisi İlçesi Yeniçiftlik Mahallesi sınırları içerisinde Açelya 14 sokak cepheli, arsa vasıflı, kat irtifaklı 8.610,00 m2 yüzölçümlü 5892 parsel üzerinde bulunan 168/8610 arsa paylı 47 nolu bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazın üzerinde her hangi bir yapının olmadığı, boş arsa olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın etrafında yazlık ve kışlık olarak kullanılan konutlar bulunmaktadır. Marmaraereğlisi İlçe merkezine 11.290,00 metre, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna 180,00 metre, Marmara Denizine 355,00 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir.İmar durumu;1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ve Taks (Taban Alanı Kat Sayısı)=0,25, Kaks (Kat Alanı kat Sayısı)=0,75, 3 kat ve ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.Coğrafi koordinatları 41°0'1.058" N 27°49'36.501" Eşeklindedir. Taşınmazda sadece borçluya ait 168/8610 arsa payının satışı yapılacaktır.
Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 8.610,00 m2
Arsa Payı : 168/8610
İmar Durumu :-
Kıymeti : 1.344.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim Planı (Tapu kaydındaki gibidir)
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 15:00

23/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02010335