Açılış ve yoklama ile başlayan Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı Meclis toplantısının ikinci oturumunda ilk olarak bir önceki toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18.04.2024 gün ve 88418 sayılı Kesin Hesap hakkındaki yazısı görüşüldü. Söz konusu gündem maddesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisine verilen bilgide 2023 yılı gider bütçesinin 591 milyon 425 bin TL tahmin edildiği ve 731 milyon 19 bin 250 TL ek bütçe yapıldığı belirterek, toplam 1 milyar 322 milyon 444 bin 250 TL ödenek verildiği ve bu ödeneğin 1 milyar 207 milyon 479 bin 971 TL’sinin gerçekleştiği ve gider bütçesinin gerçekleşme oranının %91.31 olduğu ifade edildi. Ayrıca gelir bütçesinin de verilen ek ödenek ile birlikte 1 milyar 322 milyon 444 bin 250 TL olarak tahmin edildiği, yıl içerisinde 1 milyar 265 milyon 423 bin 350 TL tahakkuk ettiği, tahakkuk oranının %95.69 olduğu, 2023 yılı içerisinde 1 milyar 145 milyon 940 bin 133 TL brüt gelir ve 1 milyar 139 milyon 512 bin 539 TL net gelir elde edildiği ve gelir bütçesinin gerçekleşme oranının %86,65 olduğu ifade edildi.

2023 KESİN HESAPLARI KABUL EDİLDİ

Türk Müziği Korosu kulakların pasını sildi Türk Müziği Korosu kulakların pasını sildi

2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Bütçeleri ile ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından Çerkezköy Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçelerinin kesin hesapları oy birliği ile kabul edildi ve ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Başkan Yardımcısı ücretinin tespiti görüşülerek, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 olarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI KARARA BAĞLANDI

Belediye Başkan yardımcısı maaşının belirlenmesinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Çerkezköy GMKP Mahallesi 45 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme raporu yazısı görüşülerek çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi. Yine gündemin dördüncü maddesinde yer alan Kızılpınar Atatürk Mahallesi 30 metrelik imar yolu ve park-rekreasyon alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği askı itirazı hakkındaki yazısı görüşülerek, yapılan itiraz oy birliği ile ret edildi.

HLAK EKMEK A.Ş.’DE SERMAYE ARTTIRIMI YAPILACAK

Gündemin beşinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Veliköy Mahallesi 165 ada 12 parsele ilişkin kamulaştırma talebi görüşülerek, teklif edilen kamulaştırma ücretinin piyasa fiyatının altında olduğu gerekçesi ile oy birliği ile ret edildi. Belediye Meclisi toplantısı gündemin altıncı maddesinde yer alan Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut sermayesinin 10 milyon TL arttırılması ve yapılacak olan genel kurulda Belediyeyi temsilen Belediye BaşkanıVahap Akay’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmesi ile sona erdi.

Belediye Mayıs Meclisi1

Muhabir: Barış Karapaça