Okullar Ekim sonunda doğalgaza geçecek

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 9 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, ÇTSO tarafından doğalgaz dönüşümü yaptırılacak Çerkezköy TSO Anadolu Lisesi, İl Özel İdaresi İlkokulu ile Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun en geç Ekim ayı sonunda kadar doğalgaz ile ısınmaya başlayacağı ifade edildi.

Okullar Ekim sonunda doğalgaza geçecek

ÇerkezköyBakış - Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, önceki gün gerçekleştirildi.
GELİR-GİDER OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Salı günü saat 16.30’da Taha Ülker Başkanlığında yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Seymen, Meclis üyeleri Aktaş Güler, Saim Buyruk, Mehmet Savaş, Kadir Uz, Metin Taşdelen katılmadı. Toplantı açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. Toplantının ilk gündem maddesi gereği 2013 yılı Ağustos ayı gelir-gider cetvelleri, banka cetveli ve mizanı görüşüldü. Ağustos ayı gelirinin 97 bin 212 lira 85 kuruş, giderinin ise 155 bin 724 lira 92 kuruş olduğu, 31 Ağustos tarihi itibariyle kasa mevcudunun 380 bin 44 TL, banka mevcudunun 1 milyon 608 bin 208 TL, mizan borç bakiyenin 5 milyon 972 bin 135 TL olduğu açıklandı. Yapılan bilgilendirme doğrultusunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
ASİL VE YEDEK ÜYELER BELİRLENDİ
2’nci gündem maddesi gereği Çerkezköy-Veliköy-Yalıboyu Islah OSB’ye odanın katılım payı oranı ve odanın müteşebbis heyette temsil edilecek asil ve yedek üyeler belirlendi. Kurum olarak yüzde 33 katılım payı ve 50 bin TL ücret ile kurucu ortak olarak katılım kararı alınırken, müteşebbis heyet asil üyeliklerine İsmail Akın, Kadir Uz, Sacit Ertaş, Hakan Aktaş, Ömer Taykesen, yedek üyeliklere de Ayhan Kurtuluş, Sinan Pek, Kenan Saçlı, Öztekin Genç ve Ömür Işık Bozma seçildi.
EKİM AYI TOPLANTISI 22 EKİM’DE YAPILACAK
Bir sonraki gündem maddesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıya istinaden bölünen ve yeni eklenen altı faaliyet kodu için meslek grupları görüşülerek karara bağlanırken, 4’üncü gündem maddesi gereğince Kurban Bayramı’na denk gelen Ekim Ayı Meclis Toplantısının tarihi değiştirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 22 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’de Ekim ayı Meclis Toplantısının yapılmasına, aynı gün saat 16.30’da ise 6 ayda bir yapılan geniş çaplı Meslek Komiteleri Toplantısının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

TADİLAT HAKKINDA BİLGİ VERDİLER
Toplantının 5’inci gündem maddesi gereğince, TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) işbirliğinde 16 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Büyümeye yatırım’ isimli konferansa kimlerin katılacağı görüşüldü. Yapılan görüşmelerin ardından konferansa kimlerin katılacağına, Yönetim’in yapacağı çalışma sonrası karar verilmesine oy birliği ile karar verildi. 6’ncı gündem maddesinde ise ÇTSO’da yapılması planlanan tadilat için görevlendirilen İnşaat Komisyonu, Meclis Üyelerini tadilat hakkında kısaca bilgilendirdi.
“34 FİRMADAN TEKLİF İSTEDİK”
7’nci gündem maddesinde ise ÇTSO tarafından Çerkezköy’deki 3 okulda gerçekleştirilecek olan doğalgaz dönüşümü konusunda Meclise bilgi verildi. 3 okulun doğalgaz dönüşümü için gerekli şartnamenin hazırlanarak 34 firmaya gönderildiğini belirten ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Danyeli; “Öncelikli şartımız, doğalgaz dönüşümünü yapacak olan firmanın Odamızın faal üyesi olması ve gerekli şartları taşımasıydı. Bu bağlamda 34 firmadan teklif istedik. İnşallah en geç 31 Ekim’e kadar öğrencilerimizin doğalgaz ile ısınmalarını hedefliyoruz” dedi. ÇTSO tarafından doğalgaz dönüşümü yapılacak olan 3 okulun isimleri ise şunlar; “ÇTSO Anadolu Lisesi, İl Özel İdare İlköğretim Okulu, Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu”
3 AYLIK FAALİYET RAPORU OKUNDU
Son gündem maddesinde Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı faaliyet raporu okunarak Meclis Üyelerine bilgi verildi. Faaliyet raporunun okunmasının ardından 09-05-2012 tarihli Bakanlık Teftiş Raporu hakkında Meclis bilgilendirildi ve toplantı sona erdi.