Süleymanpaşa Belediye Meclisi bugün toplanacak

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Aralık 2014 toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi bugün toplanacak
Çerkezköy Bakış - Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Aralık 2014 toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Barbaros Mahallesi Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek toplantı saat 10.00’da başlayacak.
MECLİS GÜNDEMİ
Çorlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada meclis gündemi yer aldı. Gündem şu şekilde;
“1) Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için daha önce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek konunun Belediye Meclisince görüşülmemesi ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
2) Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 194 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 1824,71m2 taşınmazın sahibi Fethi Öcel, adı geçen taşınmazın İmar Planında park alanı olarak gözüktüğü, parselin emlak vergisini ödemesine rağmen üzerinde herhangi bir işlem yapamadığını, mağduriyetinin giderilmesini, gerekirse arsasına eşdeğer başka bir yerle takas edilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.KAMULAŞTIRMA TALEBİ GÖRÜŞÜLECEK
3) Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak 1478 ada, 515 parselde bulunan taşınmazın sahibi Mehmet Ali Budaklar’ın adı geçen taşınmazın kamulaştırılmasıyla ilgili talebinin görüşülerek karara bağlanması.
banner287
4)Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Almanya’nın Bayreuth Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimizin arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanımız M.Ekrem Eşkinat’a yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 
5) “Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir” denilmektedir. Eski yasada sadece “alınır” hükmü yer almakta iken yeni yasada bu “Meclis kararıyla alınabilir” şeklinde değiştirilmiştir. Açıklanan nedenle, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması. 
6) Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Sabri Kalmuk’un satış talebinin görüşülerek karara bağlanması.ÖDENEK AKTARIMI GÖRÜŞÜLECEK
7) Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet Anlayışı ile çalışmak, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Bölümünde 14. maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle, İlçe halkımızın içerisinde mağdur, engelli yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan halkımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Belediyemizin düzenleyeceği sosyal yardım, eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı, merkezler aracılığı ile halkımıza sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün oluşturulması gerekmektedir. Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılması, gerekli ödenek aktarımlarının yapılması hususunda karara bağlanması.
8) Belediye Meclisinin Kasım ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
9) Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz birimlerinden gelen, Mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.”

Çerkezköy Bakış

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2014, 15:33

Bakış Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner265

banner479

banner306

banner510