T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ

Dosya No : 2022/562 Esas Karar No: 2023/746 Karar Mahkememizce Sanık Sibel DAŞ (Cuma ve Zühal kızı, 03/07/1992 Kızıltepe doğumlu, Mardin, Kızıltepe, Koçhisar mah/köy nüfusunda kayıtlı.)hakkında "İftira" suçundan açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde,21/12/2023 tarih ve 2022/562esas 2023/746 karar sayılı kararı ile 2 AY 15 GÜN hapis cezasına hükmedildiği, söz konusu kararın tebliği açısından sanığın son beyan adresine tebliğe çıkartıldığı ancak tebligatın iade edilerek tebliğin sağlanmadığı, sanık Sibel DAŞ'ın mernis adresinin ise bulunmadığı, bu sebeple mahkememiz gerekçeli kararı Sanık Sibel DAŞ'a tebliğ edilememiştir. Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.18.04.2024

#ilangovtr Basın No ILN02029595