İLAN
T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/416 Esas
DAVALILAR : KAZİM KÜÇÜKAL Ayazağa Mah. 207. Sok. No:20 Sarıyer/ İSTANBUL
Davacı Hatice Kılıç tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizin 30/01/2024tarihli inceleme tutanağı gereğince ön inceleme duruşmasının 07/05/2024 günü saat 09:30'a bırakılmasına verilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139. maddesi hükmü uyarınca "Belirlenen tarihte duruşmaya gelmeniz, sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçelerde gösterilip henüz sunulmayan belgelerisunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02026770