İLAN
T.C. ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/376 Esas

DAVALI : SERKAN ERDOĞAN Yeniçiftlik Mah. Vatan Sk. No:19Marmaraereğlisi/ TEKİRDAĞ

Davacı Mülkiye ERDOĞAN ve Davalı Serkan ERDOĞAN arasında görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Bütün araştırmalara rağmen davalı Serkan Erdoğan'ın adresi tespit edilemediğinden, tebligatın ilanen yapılarak, ön inceleme duruşmasının 11/07/2024 Günü saat 10.55'te yapılmasına karar verildiğinden, HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dilekçeleriniz de dayanıp henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya getirtilecek yerlerin ad ve adresini bildirmek üzere 2 hafta kesin süre verildiğini aksi halde söz konusu delilden vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 05/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02032149