T.C. ÇORLU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24955217-2022/471-Ceza Dava Dosyası
Konu : ALAADDİN İSMAİL Hk.
İLAN METNİ
Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 16/11/2023tarih ve 2022/471 Esas,2023/616 Karar sayılı kararı ile Sanık ALAADDİN İSMAİL (İsmail ve Vahide oğlu, Halep 01/01/1975 doğumlu) hakkında;
Müşteki Turan Akkoyun'a yönelik Hırsızlık suçundan 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIverildiği,
Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, sanığın adres araştırması için yazılan müzekkerelere olumsuz cevap verildiğinden gerekçeli kararın sanığatebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Yerel İnternet Haber Sitesi(İl) ve Türkiye Geneli 50.000 Altı gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisindeÇorlu NöbetçiAğır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan esas hükümle birlikte verilecek kararla tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21.04.2024

#ilangovtr Basın No ILN02024326