T.C. ÇORLU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24955217-2015/507-Ceza Dava Dosyası
Konu : ABDULLAH LABAK, KHAID SATOF Hk.
İLAN METNİ
Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 28/11/2023tarih ve 2015/507 Esas,2023/656 Karar sayılı kararı ile Sanıklar ABDULLAH LABAK( Usame ve Ayşe oğlu, 1989 Halep doğumlu)ve KHAID SATOF(Talip ve Sara oğlu, 1994 Halep doğumlu) hakkında;
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan dava zamanaşımı nedeniyle düşme kararıverildiği,
Sanıklarınbilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, sanıklara adres araştırması için yazılan müzekkeye olumsuz cevap verildiğinden gerekçeli kararın sanıklara tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Yerel İnternet Haber Sitesi(İl) ve Türkiye Geneli 50.000 Altı gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE
İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisindeÇorlu NöbetçiAğır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan esas hükümle birlikte verilecek kararla tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21.04.2024

#ilangovtr Basın No ILN02024328