T. C. ÇORLU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı : E.24955217-2020/562-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 24/10/2023tarih ve 2020/562 Esas,2023/581 Karar sayılı kararı ile Sanık MURAT CAN ( Nuri ve Zeynep oğlu, 11/01/1979 Çınar Doğumlu, Diyarbakır Çınar Çataltarla nüfusunda kayıtlı ) hakkında;

Müşteki Nazim Siyah'a yönelik Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal suçlarından hapis cezası ile mahkumiyetine karar verildiği,

Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, sanığın adres araştırması için yazılan müzekkerelere olumsuz cevap verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde Çorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan esas hükümle birlikte verilecek kararla tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/5/2024

#ilangovtr Basın No ILN02046219