Örnek No:55*

T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/11 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KARABÜRÇEK Mahalle/Köy, Adalet Mevkii, 113 Ada, 21 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 25.443,76 m2
Kıymeti : 2.289.938,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Tek Genel Müdürlüğü lehine 2116 m2 daimi irtifak hakkı vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:18
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KARABÜRÇEK Mahalle/Köy, Adalet Mevkii, 115 Ada, 4 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 13.457,63 m2
Kıymeti : 1.076.610,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:28

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, İLYAS Mahalle/Köy, Ortaokul Mevkii, 1152 Ada, 14 Parsel, Kargir ev vasıflı taşınmaz.
Adresi : İlyas Mahallesi Sevgi Sokak No:5 Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 157,88 m2
Kıymeti : 1.060.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, askeri güvenlik bölgesi içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:38

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KARABÜRÇEK Mahalle/Köy, Adalet Mevkii, 115 Ada, 1 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 12.990,94 m2
Kıymeti : 1.039.275,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:48

06/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02029027