T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, AYDINLAR Mahalle, beştepe Mevkii, 160 Ada, 25 Parsel, Tarla vasıflı tam hisseli taşınmaz.
Yüzölçümü : 12.135,79 m2
Kıymeti : 1.238.821,44 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Diğer : Büyük ova koruma alanı içeririsinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 10:32

19/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02006700