Örnek No:55*

T.C.
HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KILIÇLAR Mahalle, pamukluk Mevkii, 110 Ada, 8 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 19.157,86 m2
Kıymeti : 2.168.095,02 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 10:08

------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KILIÇLAR Mahalle/, Saztepe Mevkii, 125 Ada, 67 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 10.620,61 m2
Kıymeti : 1.201.934,43 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:18
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 10:18

29/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02025961