Örnek No:55*

T.C.
MARMARAEREĞLİSİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/11 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, MARMARAEREĞLISI Mahalle/Köy, 9885 Parsel, 31 Nolu Bağımsız Bölüm Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Arsa vasıflı, 4.797,14 m2 yüzölçümlü, Kat irtifaklı, Eski 9885 nolu Yeni 1258 ada 1 nolu parsel içerisinde bulunan Dubleks- Mesken niteliki 2/66 arsa paylı 31 Bağımsız Bölüm nunaralı taşınmazdır. Taşınmazın üzerinden herhangi bir yapı bulunmamakta, boş vaziyettedir.Taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır.Taşınmazın bulunduğu alan Tekirdağ-İstanbul bölünmüş yoluna 765,00 metre, Marmara Denizine 890,00 metre, İlçe merkezine ise yaklaşık 4.720,00 metre uzaklıkta ve tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın imar durumu; 1/1000 Ölçekli imar planı içerisinde TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı):0,20 KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı): 0,50 ayrık nizam 3 kat imarlıdır. Yatay kat irtifakından tesis edilmiş olup, mimari projeye göre uygulama yapılacaktır. aşınmazın Coğrafi koordinatları 40°58'35.594" N 27°53'58.172" E Şeklindedir. Taşınmazın arsa payının satışı yapılacağından, ihalenin kesinleşmesiyle ihale alıcısına teslim yapılmayacak, tescil yazısı verilecektir. İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR.
Adresi : Marmaraereğlisi Mahalllesi, 8084 Sokak,Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 4.797,14 m2
Arsa Payı : 2/66
İmar Durumu :-
Kıymeti : 944.894,21 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim Planı
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:30

05/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01980271