TENSİP ZAPTI

T.C. MARMARAEREĞLİSİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARA DAVET İLANI

Dosya No: 2024/1 Tereke Satış

MURİS: Sedat Gürkaş

Yukarıda adı yazılı murisin ,tasfiye dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilan olunur. 21/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02038696